Scania installerar Nederländernas största solcellstak

Scanias produktionsenhet i nederländska Zwolle kommer att utrustas med ett solcellstak nästan lika stort som åtta fotbollsplaner. Satsningen är ett led i strävan att bli ett CO2-neutralt företag 2020. 

Scania har tagit ett nytt steg i omvandlingen för att enbart använda förnyelsebar energi i produktionen.

Företagets fabrik i Zwolle, Overijssel, kommer att utrustas med det största solcellstaket i Nederländerna. Soltaket kommer att ha 22 000 solpaneler som tillsammans ger en energikapacitet på sex megawatt.

– Scania har utfäst sig att minska sitt koldioxidavtryck och genom hela organisationen tar vi initiativ liknande det i Zwolle för att öka energieffektiviteten. Vi har satt ambitiösa mål och är på god väg att uppnå CO2-neutralitet, säger Ruthger de Vries, Executive Vice President för produktion och logistik på Scania Nederländerna.

Solcellstaket är bara ett av flera initiativ som Scania har tagit i Zwolle för att fabriken ska uppnå CO2-neutralitet år 2020. Ett annat är vindkraft. I september 2016 inledde Scania Nederländerna ett samarbete med medborgarinitiativet ”Blauwinger Energie” och universitetet i Windesheim, för att bygga tre vindturbiner intill Zwolle-IJsselkanalen. Två av dessa kommer att stå på Scanias fabriksområde. Turbinerna i projektet ”Windenergie in Zwolle” kommer att ha en kapacitet på två till tre megawatt var, och kraftverken kommer bli 100 meter höga, och ha 100 meters diameter på rotorbladen.

Det kommande soltaket välkomnas av lokala myndigheter.

– Scania tillhör de ledande inom energiomvandlingen, säger Annemieke Traag, medlem i förvaltningsrådet för energi, miljö och europafrågor i provinsen Overijssel.

– Som viktig arbetsgivare i vår provins har Scania visat att de tar energiomställningen på stort allvar.

Genom att nå sitt 2020-mål skulle Zwolle blir den första Scaniafabriken i världen att bli energineutral, men företaget i sin helhet strävar efter att minska sitt miljöavtryck genom hela produktionsprocessen. Scania har undertecknat FN:s Global Compact som nu har kompletterats med Agenda 2030 och de hållbarhetsmål som finns där.

För mer information, kontakta
Hans-Åke Danielsson, presschef
Telefon: 08-553 856 62
E-mail: hans-ake.danielsson@scania.com

Bildtext:

Hela taket, motsvarande 55 000 m2 eller nästan åtta fotbollsplaner, på den här översiktsbilden av Scanias fabrik i Zwolle kommer att täckas av solpaneler.

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder leder vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2016 levererade vi 73 100 lastbilar, 8 300 bussar samt 7 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Vi omsatte närmare 104 miljarder kronor, varav 20 procent utgjordes av servicerelaterade tjänster. Scania grundades 1891 och finns idag representerat i mer än 100 länder, och har drygt 46 000 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Produktion sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktcentra i Afrika, Asien och Eurasien. Scania ingår i Volkswagen Truck & Bus. För ytterligare information, besök www.scania.com

Taggar:

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. År 2016 levererade vi 73 100 lastbilar, 8 300 bussar samt 7 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 104 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänste-relaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i mer än 100 länder och har cirka 46 000 medarbetare. Forskning och utveckling ärkoncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av Volkswagen Truck & Bus GmbH. För mer information besök www.scania.com.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia