Scania internationell partner till Nobel Media

Scania och Nobel Media ingår ett internationellt partnerskap med fokus på innovation, utbildning och vetenskaplig forskning.

Efter flera års partnerskap förlänger och fördjupar nu Scania och Nobel Media detta samarbete. Inom en liten utvald grupp av Nobel International Partners kommer Scania att tillsammans med Nobel Media fortsätta rikta uppmärksamhet på viktiga, globala frågor som hållbarhet och framtiden för vetenskaplig utbildning.

"Kärnan i Scanias nya samarbete med Nobel Media är vårt starka engagemang för forskning och utveckling, innovation och kraften i idéer. Båda parter vill ta sig an globala utmaningar och delar intresset för att skapa en hållbar framtid”, säger Erik Ljungberg, Senior Vice President Corporate Relations på Scania.

Scanias verksamhet har ett starkt fokus på forskning och utveckling och företaget är världsledande i utvecklingen av smarta, effektiva transportlösningar och innovationer. Mer än 3.500 forskare arbetar med framtida nyckelområden som alternativa bränslen, uppkopplade och självkörande fordon och elektrifiering. Målet är att säkerställa en bred kompetens och att Scania bibehåller sin ledande position inom fordonsindustrin.

Nobel Media, ett av företagen inom Nobelsfären, sprider kunskap om Nobelpriset till miljontals människor runt om i världen genom inspirerande möten, digitala medier, utställningar och aktiviteter med koppling till arvet efter Alfred Nobel och Nobelpristagarnas forskning.

"I allt vi gör, strävar vi efter att inspirera till livslångt lärande och engagemang i vetenskap, forskning, utbildning, fred och litteratur - helt i linje med Alfred Nobels arv och vision. Med Scania har vi en partner som delar vårt arbete med att inspirera nuvarande och framtida generationer att tänka, lära och upptäcka”, säger Mattias Fyrenius, Chief Executive Officer för Nobel Media.

"Som Nobel International Partner kommer Scania att kunna delta i konferenser, föreläsningar, rundabordssamtal, utställningar och en mängd andra aktiviteter, där vi kan inspireras och bygga nätverk. Vi får nya möjligheter att träffa och interagera med internationella forskare om stora frågor som påverkar människors liv runt om i världen. Jag är övertygad om att detta kommer att stimulera innovation och kreativitet inom vår egen organisation”, avslutar Erik Ljungberg.

För ytterligare information, kontakta Hans-Åke Danielsson, Press Manager, tel. 08 553 856 62 eller Mikael Person, Head of Brand Management, tel 08 553 810 09

Nobel Media spreads knowledge about Nobel Prize-awarded achievements and stimulates interest in science, literature and peace in line with Alfred Nobel’s vision and legacy. The company reaches a global audience of millions through its high quality productions: The official digital channels of the Nobel Prize, the Nobel Prize Concert, as well as a series of intercontinental, inspirational lecture events featuring Nobel Laureates. The company also manages a portfolio of publishing licenses, footage sales, and live broadcast rights to the Nobel Prize Award Ceremonies. 

Please visit: www.nobelprize.org, Twitter: @NobelPrize, Facebook: facebook.com/Nobelprize, YouTube: www.youtube.com/nobelprize 

Nobel Media®, Nobel Prize® and Nobelprize.org® are registered trademarks of the Nobel Foundation. Disclaimer: Nobel Media AB is not directly or indirectly involved in the process of nominating or selecting Nobel Laureates. These procedures are strictly confidential and regulated by the Nobel Prize awarding institutions.

Scania ingår i Volkswagen Truck & Bus GmbH och är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten är service- och tjänsteutbudet, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania erbjuder också finansiella tjänster. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 44 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2015 uppgick faktureringen till 95 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 6,8 miljarder kronor Scanias pressreleaser finns på www.scania.com

Taggar:

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. År 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 120 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 49 300 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON AG. För mer information besök: www.scania.com.