Scania inviger ny återförsäljare i ryska Nizjnij Novgorod

Scania inviger ny återförsäljare i ryska Nizjnij Novgorod Scania fortsätter att bygga ut sitt service- och återförsäljarnät i Ryssland. På torsdagen invigde Scanias helägda dotterbolag, Scania Russia, en fristående återförsäljare i Nizjnij Novogorod. Staden är Rysslands tredje största och belägen cirka 40 mil öster om Moskva. - Vår strategi i Ryssland är långsiktig. Vi kommer att fortsätta och bygga ut vårt service- och återförsäljarnät trots att affärsklimatet för närvarande inte är speciellt gynnsamt, säger Per Gustav Nilsson, VD för Scania Russia. Ägaren till den nya Scaniaåterförsäljaren är det privatägda VolgaScan som sedan tidigare driver en Scaniaverkstad i Nizjnij Novogorod. Anläggningen är strategiskt belägen vid de viktiga transitvägarna som leder österut i Ryssland. Scanias återförsäljar- och servicenät som består av ett tiotal punkter, är koncentrerat till de västra delarna av Ryssland. Öppnandet av en återförsäljare i Nizjnij Novogorod ingår som en del i strategin att också expandera Scanias återförsäljar- och servicenät österut i Ryssland. Under 1997 sålde Scania cirka 200 lastbilar i Ryssland. I år har försäljningen uppgått till cirka 150 lastbilar. Ryssland är den potentiellt största lastbilsmarknaden i centrala och östra Europa. Den kraftiga tillväxten i försäljningen av importerade västeuropeiska märken har avtagit i och med den finansiella krisen i landet, men Scania fortsätter att bygga ut sitt återförsäljar- och servicenät för att stå väl rustat när marknaden åter vänder upp. För ytterligare information, kontakta Ulf Söderström tel. 08- 553 81044, mobil 070-680 95 95 Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Med 23 800 anställda och produktion i Europa och Latinamerika är Scania en av branschens mest lönsamma tillverkare. Under 1997 var omsättningen 39,7 miljarder kronor och resultatet efter finansiella intäkter och kostnader 2,8 miljarder kronor. Försäljning sker på ett 100-tal marknader och ca 95 procent avsätts i länder utanför Sverige. Scanias pressreleaser finns på Internet, www.scania.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/03/19981203BIT00250/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/03/19981203BIT00250/bit0002.pdf

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. År 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 120 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 49 300 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar