Scania lanserar ny generation anläggningsfordon

Idag lanseras Scania XT, det nya programmet för anläggningslastbilar skräddarsydda för byggindustrin. 

– Bygg- och anläggningsindustrin möter allt starkare krav på hållbar och kostnadseffektiv produktion. Varje del i det komplexa logistikflödet i byggprocessen måste bli effektivare och Scania XT är vårt bidrag till denna förändring, säger VD och koncernchef Henrik Henriksson, Scania.

Lanseringen av de nya anläggningsprogrammet är det andra steget i Scanias introduktion av den nya generationen lastbilar, resultaten av över tio års utveckling och en samlad investering på mer än 20 miljarder kronor. 

Efter en grundlig analys av den mångsidiga bygg- och anläggningsindustrin har Scania utvecklat ett heltäckande produktprogram som svarar mot de mycket varierande transportuppdragen inom området. 

Scania XT är ett starkt erbjudande som omfattar hela spektret av hytt- och motorvarianter, från de minsta P-hytterna till de rymliga S-hytterna. Kunderna kan välja motorer med effekter från 280 hk till 730 hk. Det breda utbudet av specifikationer kompletteras med omfattande tjänster som säkerställer de högsta kraven på driftsäkerhet, tillförlitlighet och lönsamhet för kunderna.

Med lanseringen av XT-programmet växlar Scania upp inom området genom skräddarsydda lösningar riktade till krävande kunder i Europa.

– Vi satsar hårdare på transporter till byggindustrin, säger Henrik Henriksson. Nu har vi de bästa fordonen, de bästa tjänsterna och det rätta kunnandet på samma sätt som för våra lastbilar för fjärrtransporter, där Scania är ledande.

Åkerier och transportörer inom byggindustrin utgör oftast en del i större process och att undvika störningar är kritiskt. Scania har därför – utöver starka och robusta fordon – skapat  ett helt ekosystem av tjänster som säkerställer tillförlitliga leveranser samtidigt som kundernas lönsamhet förbättras.

– Globalt fortsätter byggindustrin att växa och Scania introducerar nu förbättrade lösningar för att möta efterfrågan, säger Henrik Henriksson. Vi är väl medvetna om de små marginalerna för många åkerier och vi har utvecklat fordon och lösningar som kommer att uthålligt öka deras lönsamhet.

För mer information, kontakta

Örjan Åslund, Head of Product  Affairs, Scania Trucks

Tel: +46 70 289 83 78, e-post: orjan.aslund@scania.com

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder leder vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2016 levererade vi 73 100 lastbilar, 8 300 bussar samt 7 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Vi omsatte närmare 104 miljarder kronor, varav 20 procent utgjordes av servicerelaterade tjänster. Scania grundades 1891 och finns idag representerat i mer än 100 länder, och har drygt 46 000 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Produktion sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktcentra i Afrika, Asien och Eurasien. Scania ingår i Volkswagen Truck & Bus. För ytterligare information, besök www.scania.com

Taggar:

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. År 2016 levererade vi 73 100 lastbilar, 8 300 bussar samt 7 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 104 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänste-relaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i mer än 100 länder och har cirka 46 000 medarbetare. Forskning och utveckling ärkoncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av Volkswagen Truck & Bus GmbH. För mer information besök www.scania.com.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia