Scania lanserar nyskapande lastbilar för stadstrafik

Scania slutför nu introduktionen av den nya lastbilsgenerationen. Efter lanseringen av lastbilar för fjärrtrafik samt bygg- och anläggningsbranschen fokuserar Scania nu på lösningar för städer samt fler lösningar som sänker CO2-utsläppen. 

– Med dagens lansering har Scania tagit det helhetsgrepp som lägger grunden för den nödvändiga övergången till ett hållbart transportsystem genom anpassade lastbilar med optimerad CO2-prestanda för alla tillämpningar, säger Christian Levin, Executive Vice President, Sales and Marketing.

De nya bränsleeffektiva fordonen uppvisar alla de lovordade design- och produktegenskaper som utmärker den nya lastbilsgenerationen. Bland dessa märks förbättrad körbarhet liksom förbättrad förarsikt, säkerhet, ergonomi och komfort. Men den nya lastbilsgenerationen tar Scania ett stort steg i att erbjuda kundanpassade lastbilar för ännu bättre totalekonomi.

Scania vidgar fordonsprogrammet för stadstrafik

Genom lanseringen av lättare lastbilar med den nya 7-litersmotorn ger Scania åkerier med verksamhet i städer möjlighet att uppnå väsentligt bättre transporteffektivitet och bränslebesparingar med upp till 10 procent. Genom en mer kompakt form får Scanias P-seriehytt en lägre motortunnel, vilket ger en rymligare hyttinteriör. Förare kan se fram emot branschens bästa körförhållanden i fordon som kännetecknas av utomordentlig körbarhet och styrning – som båda är nödvändiga i utmanande stadstrafik.

Lågt insteg för ökad effektivitet

L-serien är Scanias nyutvecklade hyttserie för stadstrafik för bland annat varuleveranser, renhållning och underhållsverksamhet. Förare kommer att uppskatta den väsentligt förbättrade sikten över den omgivande trafikmiljön. Förarna kommer även att befinna sig på samma höjd som andra trafikanter. Det ger dessutom förbättrade arbetsförhållanden vid uppdrag som innebär att föraren ofta behöver kliva in och ut ur hytten. Scanias L-serie kan sänkas genom nigning och har låga insteg på båda sidor. Förare kan också utnyttja utrymmet framför motortunneln för att enkelt kliva ur lastbilen på passagerarsidan och därmed undvika ankommande biltrafik.

Med blick på säkerheten

Utöver den bättre översikten över den omgivande trafiken lanserar Scania nu City Safe Window. Fönstret i dörren på passagerarsidan ger föraren bättre möjligheter att upptäcka fotgängare och cyklister i omedelbar närhet. Fönstret kan beställas för alla P- och L-seriehytter – de vanligaste för stadstransporter – samt för CrewCab.

Scania CrewCab – skyddar dem som skyddar

Eftersom Scanias nya CrewCab främst utnyttjas av brandförsvar har den särskilt utformats för räddningstjänstuppdrag med såväl ergonomi som säkerhet som ledstjärnor. För ökad säkerhet finns möjlighet att utrusta hytten med upp till fyra sidokrockkuddar som skyddar vid överrullning. CrewCab tar upp till åtta passagerare som åker med hög säkerhet och komfort. Det senare omfattar ett separat värmesystem i manskapsdelen.

Genombrott för gasdrivna fjärrtransporter

Scania erbjuder redan det bredaste utbudet av förnybara bränslen för lastbilstrafik, bland annat etanol, biodiesel, HVO liksom hybridteknik.

Genom lanseringen av den 6-cylindriga 13-litersgasmotorn som utvecklats för regional- och fjärrtransporter har miljömedvetna åkerier nu ett starkt alternativ till fossila drivmedel. Räckvidden för en lastbilskombination på 40 ton som drivs med flytande gas har utökats till 1 100 kilometer. Samtidigt lanserar Scania även en 9-litersgasmotor för den nya lastbilsgenerationen.

Ökad effektivitet med flexibla underhållsplaner.

Scania Maintenance with Flexible Plans erbjuds nu även för Scanias gaslastbilar. Väsentligt ökad träffsäkerhet när det gäller underhållstillfällen kan uppnås när dessa utgår från faktisk körning som fortlöpande kartläggs i de uppkopplade fordonen. Lösningen innebär att varje enskild lastbil får precis det underhåll den behöver vid precis rätt tillfälle, vilken minskar tiden på verkstaden och ökar driftseffektiviteten.

– Med den nya lastbilsgenerationen gör Scania betydande framsteg i förbättrad säkerhet, förarmiljö och bränsleekonomi. De redan lanserade lastbilsmodellerna har prisats världen över för sina nyskapade egenskaper och övergripande prestanda. Vi är övertygade om att det nya lastbilsprogrammet för stadstrafik blir lika framgångsrikt, säger Christian Levin.

Mer information finns på www.scania.com/group/en/section/pressroom/presskit/.

För mer information, kontakta:

Henrik Eng, Product Director, Urban, Scania Trucks

Telefon: 070 658 98 29, epost: henrik.eng@scania.com

Örjan Åslund, Head of Product Affairs, Scania Trucks

Telefon: 070 289 83 78; epost: orjan.aslund@scania.com

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder leder vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2016 levererade vi 73 100 lastbilar, 8 300 bussar samt 7 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Vi omsatte närmare 104 miljarder kronor, varav 20 procent utgjordes av servicerelaterade tjänster. Scania grundades 1891 och finns idag representerat i mer än 100 länder, och har drygt 46 000 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Produktion sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktcentra i Afrika, Asien och Eurasien. Scania ingår i Volkswagen Truck & Bus. För ytterligare information, besök www.scania.com

Taggar:

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. År 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 120 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 49 300 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON AG. För mer information besök: www.scania.com.