Scania leverantör till danska armén

Scania leverantör till danska armén Scania Danmark A/S, Scanias helägda distributör i Danmark, har tecknat ett femårigt leveransavtal med det danska försvaret. Avtalet gäller den del i upphandlingen om totalt flera hundra fordon till armén som rör fordon i Scanias tunga segment. - Det är första gången vi på detta sätt fått förtroendet att teckna avtal om leveranser till armén, säger Peter Glimsager, försäljningschef vid Scania Dan- mark. Drygt hälften av de bilar som som ingår i leveransavtalet handlar om tyngre lastfordon. Scania blir här en av två leverantörer. - Vi har sedan 1987 fått leverera ett stort antal fordon till det danska flyg- vapnet och flottan. Avtalet med armén ser vi som synnerligen meriterande och ett bevis på att man uppskattar våra produkter, säger Peter Glimsager. Affären med det danska försvaret är ett det senaste exemplet på Scania som viktig leverantör till militära kunder. Scanias militärt anpassade fordon byg- ger helt på Scanias civila koncept vilket betyder att också hela det civila komponent- och reservdelsprogrammet är tillgängligt. Något som påverkar drifts- och underhållskostnaderna positivt. Förutom till det svenska försvaret har Scania levererat fordon till bland an- nat också Norge och Belgien. I samband med internationellt fredsbevarande ar- bete är Scania dessutom sedan flera år leverantör av specialfordon till både FN och Röda korset. För ytterligare information kontakta Heikki Fant tel nr 08 553 83059 mobile 070 758 5535. Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Med 23 500 anställda och produk- tion i Europa och Latinamerika är Scania en av branschens mest lönsamma till- verkare. Under 1998 blev faktureringen 45,3 miljarder kronor och resultatet efter finansiella intäkter och kostnader 3,2 miljarder kronor. Försäljning sker på ett 100-tal marknader och ca 96 procent avsätts i länder utanför Sve- rige Scanias pressreleaser finns på Internet, www.scania.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00360/bit0002.pdf

Om oss

Scania ingår i Volkswagen Truck & Bus GmbH och är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten är service- och tjänsteutbudet, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania erbjuder också finansiella tjänster. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 44 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2015 uppgick faktureringen till 95 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 6,8 miljarder kronor Scanias pressreleaser finns på www.scania.com

Prenumerera

Dokument & länkar