Scania och MAN söker industriellt samarbete

Scania studerar tillsammans med MAN möjligheterna för samarbete inom komponentförsörjning och förutveckling.

Förstudier har inletts inom fyra strategiska men inte varumärkesrelaterade områden och omfattar möjligheterna för:

  • Scania att anpassa sin manuella växellåda för användning i MAN:s lastbilar
  •  Att använda MANs kraftiga bakaxel (36-40 ton) och fördelningsväxellådor i Scanias lastbilar
  •  Gemensamma standardkomponenter som inte påverkar respektive varumärkes identitet
  • Scania och MAN att bedriva gemensam forskning kring komponenter för hybriddrift av lastbilar och bussar

En detaljerad utvärdering av potentialen för kostnadssänkningar kommer att göras inom ramen för fortsatta samtal.

– Efter en första analys har vi kommit till slutsatsen att gemensam försörjning av komponenter av det här slaget har potential för synergier utan att äventyra vare sig våra starka varumärkens eller produkters egen identitet. Det handlar om samarbete som ska gagna båda företagen och deras aktieägare, säger Scanias vd och koncernchef Leif Östling i en kommentar.

Ett slutligt avtal om samarbete mellan Scania och MAN förutsätter ett godkännande av Scanias styrelse.

För ytterligare information, kontakta Erik Ljungberg, Senior Vice President Corporate Relations, tel 073 988 35 57

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster inom service och finansiering, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 32 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2009 uppgick faktureringen till 62 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 1,1 miljarder kronor. Scanias pressreleaser finns på www.scania.com/se

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. År 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 120 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 49 300 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON AG. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar