Scania och Sveaskog i gemensam miljösatsning

Scania genomför nu en utbildning i bränslesnål körning för Sveaskogs åkerier i Bergslagen. Resultaten pekar på att varje förare efter utbildningen kan minska sin bränsleförbrukning med 9 procent. För Sveaskogs åkerier skulle det röra sig om 8 000 ton mindre koldioxidutsläpp varje år.
Scanias förarutbildning är utformad i enlighet med kraven i ett nytt EU-direktiv om obligatorisk fortbildning av yrkesförare.

– Våra virkestransporter med lastbil uppgår till cirka 7 miljoner mil om året. Om bränsleförbrukningen kan minskas med 9 procent blir besparingen drygt 3 miljoner liter diesel och 8 000 ton lägre koldioxidutsläpp, säger Sveaskogs miljöchef,
Olof Johansson.

Sveaskogs satsning på förarutbildning är ett led i företagets strävan att minska skogsbrukets miljöbelastning. Företaget har tecknat avtal med Scania Sverige om utbildning i säker och bränslesnål körning för ett hundratal förare hos de åkerier som svarar för Sveaskogs virkestransporter i Bergslagen och Sörmland.

– Det finns ett stort engagemang i klimatfrågan hos de åkerier vi anlitar. De vill bidra i miljöarbetet och förarutbildningen har därför fått ett mycket positivt mottagande. Nu börjar vi med förarna i Bergslagen och Sörmland och vill givetvis att alla förare vi anlitar ska utbildas, säger Anders Järlesjö, logistikchef på Sveaskog.

Den utbildning som Scania Sverige levererar till Sveaskog ingår i Scanias globala plattform för yrkesutbildning för buss- och lastbilsförare.

– Vårt avtal med Sveaskog står på egna kommersiella meriter. De förare som deltar i kursen utbildas bakom ratten på de bilar de använder i sitt dagliga arbete, oavsett lastbilsmärke, berättar Niklas Sperle, chef för Marknadssupport på Scania Sverige

Nytt EU-direktiv
Scanias förarutbildning är utformad för att uppfylla kraven i ett EU-direktiv om obligatorisk fortbildning av yrkesförare. Direktivet gäller för bussförare från september i år och för lastbilsförare ett år senare. Enligt direktivet ska yrkesförare genomgå 35 timmars obligatorisk fortbildning inom en femårsperiod. Utbildningen omfattar både teoretiska och praktiska moment bestående av säker körning, ekonomisk körning och lastsäkring.

– Bara i Sverige finns cirka 50 000 aktiva yrkesförare som omfattas av det nya direktivet, vilket innebär ett behov av 350 000 utbildningsdagar per femårsperiod, säger Niklas Sperle.


Lönsam investering
– Våra erfarenheter av förarutbildning i nästan 40 länder är att investeringar i förarutbildning har mycket kort återbetalningstid, säger Claes Åkerlund, kommersiellt ansvarig för förarutbildning på Scania globalt.

– Det handlar inte bara om lägre klimatpåverkan och minskade bränslekostnader. Med en utbildad och motiverad förare som aktivt utnyttjar sina kunskaper minskar också olycksrisken, vilket bidrar till lägre reparationskostnader och minskad risk för skador på fordon och omgivning. Likaså är tillgängligheten och lönsamheten högre och förbättringarna kan på sikt även leda till lägre försäkringspremier, säger
Claes Åkerlund.


För ytterligare information, kontakta:

Olof Johansson, miljöchef på Sveaskog, tel. 070-586 22 58
Anders Järlesjö, logistikchef på Sveaskog, tel. 070-588 12 40
Niklas Sperle, Scania Sverige, tel. 08-553 834 31
Claes Åkerlund, Scania, tel. 08-553 894 97Taggar:

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. År 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 120 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 49 300 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON AG. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar