Scania renodlar bussförsäljningen

Scania renodlar bussförsäljningen - två distributörer för 15 Europamarknader För att ytterligare öka konkurrenskraften inom Scanias bussverksamhet, renodlar och samordnas bussförsäljningen på 15 europeiska marknader till två specialiserade distributörer - Scania Bus Europe och Scania Bus Nordic. -Vi skapar en försäljningsorganisation närmare kunden, som är helt fokuserad på bussfrågor, säger Håkan Ericsson ansvarig för Scania Buses & Coaches. En organisation anpassad för att svara upp mot de förändringar, som sker av kundstrukturen. Bakgrunden till samordningen är bland annat den pågående avregleringen av kollektivtrafiken i Europa, som medför kraftiga och snabba struktur- förändringar bland kunderna. -Vi möter idag i allt oftare större och mer internationella kunder, som verkar på flera marknader, säger Håkan Ericsson. De koncentrerar sig på effektiva busstransporter och lägger i allt högre grad ut kringtjänster, som reparation och underhåll, finansiering m m på externa leverantörer. -Inom de nya enheterna samlar vi den kompetens, som behövs för att på ett effektivt sätt möta dessa krav, fortsätter Håkan Ericsson. De blir därmed en aktiv partner, som väl känner till den typ av helhetsaffär kunden efterfrågar. Den samlade kunskapen innebär också att stödet stärks till den lokala distributionsorganisationen på respektive marknad. De marknader, som samordnas via Scania Bus Europe är Tyskland, Frankrike, Belgien, Holland, Schweiz och Österrike. Huvudsätet för den nya enheten placeras i Bryssel Inom Scania Bus Nordic samlas de nordiska marknaderna samt Baltikum och Ryssland. Huvudkontoret ligger i Katrineholm, som också är huvudort för Scanias bussverksamhet. Försäljningen till de aktuella marknaderna kommer dels att ske via Scanias återförsäljare på respektive marknad och dels genom direktförsäljning från huvudkontoren till större kunder. Chef för Scania Bus Nordic, som startade verksamheten vid årskiftet, är Leif Nyström, marknadsdirektör inom Scania Buses & Coaches. Scania Bus Europe startar successivt verksamheten under första kvartalet i år. Ansvarig för enheten blir Rolf Teljeby, marknadsdirektör inom Scania Buses & Coaches. För ytterligare information, kontakta Gunnar Boman, Scania Buses & Coaches, tel 0150-58599 eller 070-5508606, e-post gunnar.boman@scania.com Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Med produktion i Europa och Latinamerika är Scania en av branschens mest lönsamma tillverkare. Försäljning sker på ett 100-tal marknader och ca 96 procent avsätts i länder utanför Sverige. Busstillverkningen sker i Sverige, Brasilien, Danmark, Polen och Mexiko. Scanias pressreleaser finns på Internet, www.scania.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00900/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00900/bit0002.pdf

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 120 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 49 300 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av Volkswagen Truck & Bus AG som snart blir TRATON AG. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar