Scania samlar EU till transportkonferens i Bryssel

EU:s transportkommissionär Jacques Barrot, chefen för Unionens miljödepartement (DG Environment) Catherine Day och Etienne Krug från Världshälsoorganisationen (WHO) är några av talarna vid Scanias transportkonferens i Bryssel nu på onsdag, den 5 oktober. – Konferensens syfte är att initiera en konstruktiv dialog om samhällsnyttan av välfungerande transportsystem, liksom om dess sidoeffekter som trängsel på vägarna och trafiksäkerhet, säger Scanias informationsdirektör Cecilia Edström.

EU:s transportkommissionär Jacques Barrot kommer att belysa kommissionens arbete med att förbättra trafiksäkerheten inom Unionen. Det övergripande målet är att fram till år 2010 halvera antalet trafikdödade i Europa, där cirka 50 000 människor omkommer varje år. Catherine Day kommer i sitt anförande att presentera EU:s syn på de miljöförbättringar som krävs för en fortsatt konkurrenskraftig europeisk transportindustri. Etienne Krug, chef för WHO:s avdelning för skade- och våldsförebyggande arbete, redogör vid konferensen för organisationens trafiksäkerhetsarbete. WHO har på uppdrag av FN ansvaret för att koordinera det internationella trafiksäkerhetsarbetet. Trafikolyckor är i dag ett av världens största hälsoproblem. Årligen omkommer 1,2 miljoner människor, och ytterligare 50 miljoner skadas. För personer i åldrarna 5-29 år är trafikolyckor den näst vanligaste dödsorsaken och den tredje vanligaste i åldrarna 30-44 år. Människor i utvecklingsländerna är värst utsatta. Bland övriga talare finns Scanias VD Leif Östling och chefen för forskning och utveckling Hasse Johansson, liksom företrädare för Shell och Michelin. För att understryka lastbilsförarens viktiga roll för trafiksäkerhet och transportekonomi kommer de tre bästa från finalen av Scanias trafiksäkerhetstävling Young European Truck Driver att närvara vid konferensen och särskilt uppmärksammas vid en prisceremoni, som förrättas av Jacques Barrot och Leif Östling. Scanias initiativ att samla Europa till samtal om frågor av avgörande betydelse för transportsektorn inleddes 1999 och har sedan dess genomförts vartannat år, och årets konferens är således den fjärde i ordningen. Bland de omkring 300 anmälda konferensdeltagarna finns parlamentariker och tjänstemän inom EU, forskare och andra experter, liksom företrädare för fordonsindustrin, åkeribranschen och journalister. Konferensen äger rum vid Autoworld Museum i Bryssel och inleds kl 15:30. Programmet framgår av nästa sida. För ytterligare information, kontakta Hans-Åke Danielsson, presschef, tel 08 553 856 62. Programme, Scania Transport Conference in Brussels 5 October 15:00 – 15:30 Registration and coffee Session 1, Competitiveness Welcome & future challenges for the road transport sector Leif Östling, President and CEO, Scania Future road transport in Europe: a transport buyer’s point of view Melih Turker, General Manager Transport Lubricants Europe, Shell Environment Environmental efficiency as a competitive edge for European transport industry Catherine Day, Director General, DG Environment, European Commission How a competitive road transport industry contributes to a better environment Hasse Johansson, Group Vice President and Head of R&D, Scania How the right tires improve environment Alexis Burlacot, Vice President Marketing Truck Tires Europe, Michelin 17:30 – 18:00 Opening of exhibition & coffee break Session 2, Road safety Improving Road Safety in the EU Jacques Barrot, Commissioner for Transport, European Commission Young European Truck Driver competition 2005 film and prize giving ceremony with Commissioner Barrot and Mr Östling A global approach on road safety Etienne Krug, Director of the Department of Injuries & Violence Prevention, World Health Organisation Concluding remarks Leif Östling, President and CEO, Scania 19:00 Exhibition

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. År 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 120 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 49 300 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON AG. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar