Scania samlar marknadsföring och kommunikation i en gemensam funktion

Scania har skapat en ny koncernorganisation som integrerar kommunikation, varumärke, marknadsföring och hållbarhet. Den nya organisationen leds av Erik Ljungberg. 

Den nya funktionen stärker företagets kommunikation och ökar takten och samordningen i stöttningen av företagets affärsstrategi.

Communications, Brand and Marketing, som den nya enheten heter, samlar resurser och ansvar från nuvarande funktioner inom Corporate Relations med kundinriktad marknadsföring som tidigare tillhörde försäljnings och marknadsavdelningen. Den nyinrättade funktionen får även ansvar för att driva och samordna koncerns hållbarhetsfrågor.

– På vår resa till att bli ledande inom hållbara transporter kommer såväl intern som extern kommunikation att vara viktigare än någonsin. Att kommunicera med en röst som bolag och att sprida vår vision av ett fossilfritt transportsystem till olika intressenter är avgörande för vår framgång, säger Scanias VD Henrik Henriksson.

Erik Ljungberg började sin karriär på Scania 1997 och har innehaft flera ledande befattningar inom marknadsföring och kommunikation, senast som ansvarig för Corporate Relations. Erik Ljungberg kommer fortsatt att rapportera till Scanias VD och koncernchef Henrik Henriksson.  

– Vår bransch står inför betydande förändringar i teknik och nya affärsmodeller. Kombinationen av ett starkt varumärke med kraftfull marknadsföring och kommunikation kommer att spela en viktig roll för vår fortsatta framgång, säger Erik Ljungberg, Scanias marknads- och kommunikationsdirektör.

För mer information, kontakta: 

Karin Hallstan, Chef för Corporate Communication and PR

Tel: 076 842 81 04

E-post: karin.hallstan@scania.com 

[N18015SE]

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. År 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 120 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 49 300 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av Volkswagen Truck & Bus AG, som snart blir TRATON AG. För mer information besök: www.scania.com.

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. År 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 120 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 49 300 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.