Scania ser över produktionsstrukturen – en förutsättning för att behålla arbetstillfällen i Sverige

Scania har beslutat genomföra en översyn av produktionsstrukturen. Översynen berör i första hand verksamheterna i Södertälje, Falun och Sibbhult, vad gäller axlar och växellådor samt komponenter till dessa. Inom dessa verksamheter arbetar idag cirka 1 800 personer. – En fortsatt effektivisering av produktionen är en förutsättning för att vi ska kunna behålla arbetstillfällen i Sverige, säger VD Leif Östling.

Översynen är ett led i Scanias arbete med kontinuerliga produktivitets-förbättringar och effektivisering av strukturen. Scania har under den senaste femårsperioden koncentrerat Europaproduktionen av hytter, axlar och motorer till Sverige, vilket inneburit en ökning med cirka 1500 arbetstillfällen i landet. – Det vi nu tittar på är en strukturell effektivisering, som kan ge betydande kostnadsbesparingar, säger VD Leif Östling. Scanias bedömning är att en samordning av produktionen i Sverige bör kunna genomföras inom en 2-3 årsperiod. Översynen ska vara genomförd senast första kvartalet 2006. För ytterligare information, kontakta Hans-Åke Danielsson, presschef, tel 08-553 856 62 eller Gunnar Boman 08-553 895 10 Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster inom service och finansiering, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 30 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2004 uppgick faktureringen till 56,7 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 4,1 miljarder kronor. Scanias pressreleaser finns på internet, www.scania.com

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. År 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 120 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 49 300 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON AG. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar