Scania utvecklar strategisk bas för industri- och marinmotorer i Tyskland

Scania utvecklar strategisk bas för industri- och marinmotorer i Tyskland För att ytterligare öka konkurrenskraften inom sektorn för industri- och marinmotorer renodlar Scania försäljningen i specialiserade enheter. Genom att flytta försäljningen av industri- och marinmotorer till rena motor- distributörer får produkterna en tydligare profil och naturligare expone- ring än hos Scanias traditionellt lastbilsinriktade distributörer. Som stöd för verksamheten utnyttjas även i fortsättningen Scanias världs- omspännande servicenät. Enbart på den viktiga europamarknaden finns 1.000 verkstäder. I samband med den internationella båtmässan Boot 2000 i Düsseldorf presen- terar Scania en ny distributör för motorförsäljning på den tyska markna- den, ScanDiesel GmbH i Bremen. ScanDiesel GmbH har ett 20-tal återförsäl- jare och partners med specialistkompetens i hela Tyskland. - Scanias industri- och marinmotorer blir en integrerad och naturlig del i ett bredare produktprogram hos ScanDiesel, som med sin omfattande produkt- palett spänner över ett mycket brett kundsegment, säger Lennart Hjelte, chef för Scanias affärsområde Industri- och Marinmotorer. - Motorer för industriellt och marint bruk är ofta framtagna i små serier och mycket speciella ändamål. För att möjliggöra denna långtgående kundan- passning krävs en i hög grad specialiserad kompetens i distributionsledet. Genom en renodling i Scanias distributionsled kan vart och ett av de aktu- ella marknadssegmenten bearbetas av specialister med ett helhetsgrepp. För ytterligare information, kontakta Ulf Söderström tel 08-55381044, mo- bil 070-6809595 eller Hans Hellsten tel 08-55381802, mobil 070-7581802. Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Med produktion i Europa och Latinamerika är Scania en av branschens mest lönsamma tillverkare. Försäljning sker på ett 100-tal marknader och ca 96 procent avsätts i län- der utanför Sverige. Scanias pressreleaser finns på Internet, www.scania.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/24/20000124BIT00600/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/24/20000124BIT00600/bit0002.pdf

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 120 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 49 300 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av Volkswagen Truck & Bus AG som snart blir TRATON AG. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar