Scania vinner kontrakt på bilar till provserie

Holländsk försvarsorder: Scania vinner kontrakt på bilar till provserie Scania har utvalts tillsammans med Mercedes att teckna kontrakt på en för- sta serie provbilar till det holländska försvaret. Totalt rör sig upphand- lingen om som mest 1 500 allhjulsdrivna fordon. Det var 1999 som den holländska försvarsmakten gick ut med en offertför- frågan. Behovet till armén, flottan och flyget rör sig om som minst 750 och som mest 1 500 krokväxlarbilar 8x8, det vill säga fyraxliga fordon med allhjulsdrift. Efter granskning inbjuds nu Scania att teckna kontrakt om leverans av två provbilar. I kontrakten finns även inskrivet optioner för senare beställningar. Leve- rans av provbilar skall ske under december månad i år och dessa kommer att provas under cirka ett år. Beställningar av seriefordon enligt option pla- neras ske inom 24 månader efter avslutade prov. Bland det som skall levereras inom ramen för serieleveransen finns minst 375 satser min- och splitterskydd för eftermontering. Scanias internatio- nellt uppmärksammade koncept för min- och splitterskyddad lastbilshytt vi- sades första gången hösten 1999. I närvaro av bland annat utländska gäster genomfördes fullskaleprov med skarp stridsvagnsmina. Konceptet är resulta- tet av ett samarbete mellan FMV, Försvarets materielverk, och Scania. Tidigare har Scania tecknat kontrakt med FMV om totalt 66 min- och split- terskyddade terränggående fordon 8x8 av samma slag som nu är aktuella för Holland. Får Scania ordern kommer serieleveransens bilar att produceras vid Scanias holländska fordonsfabrik i Zwolle. Scanias nya 8x8-chassi premiärvisades vid den europeiska försvarsmateriel- mässan EuroSatory 2000 i Paris förra året. För ytterligare information kontakta Heikki Fant tel nr. 070-7583059. Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. Med 26 900 anställda och produktion i Europa och Latinamerika är Scania en av branschens mest lönsamma tillverkare. Under 2000 blev faktureringen 53,8 miljarder kronor och resultatet efter finansnetto 4,5 miljarder kronor. Försäljning sker på ett 100-tal marknader och cirka 96 procent av Scanias fordon säljs utanför Sverige. Scanias pressreleaser finns på Internet, www.scania.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00870/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00870/bit0002.pdf

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. År 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 120 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 49 300 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON AG. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar