Scania vinner tyskt telematikpris – igen

Scania Fleet Management och Tachograph Services har tilldelats Deutschen Telematik Preis 2018, det tyska telematikpriset, och försvarar därmed titeln i kategorin telematik för lastbilar.

Scania Fleet Management och Tachograph Services har tilldelats det tyska telematikpriset 2018. Jury berömde särskilt hur systemen som helhet fungerar. Det tydliga och enkla handhavandet liksom användarvänligheten var avgörande faktorer. Användargränssnittet ger möjlighet för förare att i några få steg nå önskat resultat och få ut det mesta ur systemen.

– Vi är väldigt nöjda med att ha vunnit detta prestigefyllda pris, säger Mattias Lundholm, Head of Connected Services and Solutions på Scania. Det faktum att Scania återigen har utsetts till vinnare är ett tydligt bevis på att vi ständigt arbetar för att förbättra vår telematik för att öka nyttan för åkerier och förare.

Scania Fleet Management hjälper åkerier att optimera sina fordonsflottor. Tjänsten bidrar till ökad produktivitet och effektivitet, sänkta kostnader och ökad lönsamhet. Systemet är tillgängligt som standard i alla nya Scaniafordon och ger efter aktivering kunderna omedelbar tillgång till fordonsdata.

Uppkoppling för alla fordon

Scania Fleet Management och Scania Tachograph Services kan installeras i tunga fordon från samtliga tillverkare, vilket ger kunderna möjlighet att följa upp hela deras fordonsflottor.

Genom Scania Tachograph Services, Scanias färdskrivartjänster, kan förarkortet automatiskt laddas ner och data lagras under körning. I tjänsten ingår också säker datalagring och analysfunktioner. De lättanvända rapporterna ger omfattande insikter i föraraktivitet och fordonsutnyttjande. Scania Tachograph Services hjälper åkerier att nå maximal tillgänglighet samtidigt som de efterlever regelverk.

Genom kontinuerliga analyser kan effektiviteten i fordonsflottan uthålligt förbättras samtidigt som systemen för fordonsplanering kan optimeras. Scania Fleet Management och Tachograph Services erbjuds i olika tjänstepaket med flera tillgängliga funktioner och rapporter. Utöver fordonsposition, ingående fordonsdata och serviceplanering, ger telematiksystemen tillgång till omfattande analyser av fordon och förare.

För närvarande är mer än 290 000 Scaniafordon på vägar runtom i världen uppkopplade.


För mer information kontakta

Mattias Lundholm, Head of Connected Services and Solutions, Scania.

E-post: mattias.lundholm@scania.com

Tel: 08 553 702 96

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder leder vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2016 levererade vi 73 100 lastbilar, 8 300 bussar samt 7 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Vi omsatte närmare 104 miljarder kronor, varav 20 procent utgjordes av servicerelaterade tjänster. Scania grundades 1891 och finns idag representerat i mer än 100 länder, och har drygt 46 000 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Produktion sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktcentra i Afrika, Asien och Eurasien. Scania ingår i Volkswagen Truck & Bus. För ytterligare information, besök www.scania.com

Taggar:

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. År 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 120 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 49 300 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON AG. För mer information besök: www.scania.com.