Svenskt näringsliv och biståndsorganisationer samverkar för återuppbyggnad av Irak

Sveriges handelsminister Ewa Björling och företrädare för Kurdistans provinsregering invigde idag Swedish Transport Academy i Erbil i norra Irak. Skolan riktar sig till unga arbetslösa irakier med gymnasiebakgrund och ger yrkeskompetens som efterfrågas inom transportsektorn. Utbildningen tillkomst är resultatet av en nära samverkan mellan Scania, Sida, FN, EF Education First och den kurdiska statens arbetsmarknadsdepartement.

Swedish Transport Academy startade verksamheten i början av april, då närmare hundratalet unga irakier påbörjade sin utbildning vid tre olika linjer – IT, engelska och grundläggande mekanik. Senare i år planeras verksamheten att utvidgas med kurser i avancerad mekanik, fordonsförarutbildning samt försäljning och marknadsföring.

– Skolan kommer att vara en viktig bas för rekryteringen av de medarbetare som behövs för vår fortsatta utbyggnad av service- och försäljningsanläggningar i landet, säger Gustaf Sundell, som är ansvarig för Scania verksamhet i Irak.

Inrättandet av Swedish Transport Academy har möjliggjorts genom ekonomiskt stöd från Sida, som satsar 20 miljoner kronor under en fyraårsperiod. Verksamheten leds av FN:s utvecklingsorgan UNIDO tillsammans med den kurdiska statens arbetsmarknadsdepartement, som även upplåter lokaler och står för en del av personalkostnaderna. Scania bidrar med lärarkompetens och utrustning för mekanikerutbildning, medan EF Education First ger eleverna fri tillgång företagets webbaserade språkutbildning English language school.

– Sidas uppdrag är att bidra till att minska fattigdomen i våra samarbetsländer. Att skapa arbetstillfällen och efterfrågad kompentens är oerhört viktigt för stabilitet och tillväxt i konfliktdrabbade länder. Det är glädjande att vi hittat sätt för svenskt bistånd och företag att samverka där vi har gemensamma intressen – det ger så mycket mer utveckling för pengarna, säger Henrik Riby, samordnare för Business for Development på Sida.

– Den här utbildningssatsningen är en bra modell för samarbete mellan näringsliv och samhälle som borde vara intressant för fler svenska företag. Scania för redan diskussioner med Sida och UNIDO om möjligheten till liknande samarbeten i andra utvecklingsländer, avslutar Gustaf Sundell

För ytterligare information, kontakta Hans-Åke Danielsson, presschef, tel 08 553 856 62.

 

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten är service- och tjänsteutbudet, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania erbjuder också finansiella tjänster. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 37 500 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2011 uppgick faktureringen till 87,7 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 9,4 miljarder kronor. Scanias pressreleaser finns på www.scania.com/se

Taggar:

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. År 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 120 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 49 300 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Media

Media