AB Sveriges Säkerställda Obligationers årsredovisning för 2011 finns tillgänglig online

 

AB Sveriges Säkerställda Obligationers (SCBC) årsredovising för 2011 har publicerats på www.sbab.se/ir.

För mer information, vänligen kontakta:
Bernd Schmitz, Presschef SBAB Bank
Telefon: 08-614 43 94, Mobil: 0727-44 43 94, bernd.schmitz@sbab.se

AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), med engelsk firma The Swedish Covered Bond Corporation, ”SCBC”, är ett helägt dotterbolag till statsägda SBAB Bank AB (publ). SCBC är ett kreditmarknadsbolag och den huvudsakliga verksamheten är att emittera säkerställda obligationer på den svenska och internationella marknaden. Läs mer på www.sbab.se/ir

Taggar:

Om oss

AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), med engelsk firma The Swedish Covered Bond Corporation, ”SCBC”, är ett helägt dotterbolag till statsägda SBAB Bank AB (publ). SCBC är ett kreditmarknadsbolag och den huvudsakliga verksamheten är att emittera säkerställda obligationer på den svenska och internationella marknaden.

Prenumerera

Dokument & länkar