AB Sveriges Säkerställda Obligationers bokslutskommuniké 2012 finns tillgänglig på sbab.se

 

AB Sveriges Säkerställda Obligationers (SCBC) bokslutskommuniké för 2012 har publicerats på www.sbab.se/ir.

För mer information, vänligen kontakta:
Bernd Schmitz, Presschef SBAB Bank
Telefon: 08-614 43 94, Mobil: 0727-44 43 94, bernd.schmitz@sbab.se

AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), med engelsk firma The Swedish Covered Bond Corporation, ”SCBC”, är ett helägt dotterbolag till statsägda SBAB Bank AB (publ). SCBC är ett kreditmarknadsbolag och den huvudsakliga verksamheten är att emittera säkerställda obligationer på den svenska och internationella marknaden. Läs mer på www.sbab.se/ir

Om oss

AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), med engelsk firma The Swedish Covered Bond Corporation, ”SCBC”, är ett helägt dotterbolag till statsägda SBAB Bank AB (publ). SCBC är ett kreditmarknadsbolag och den huvudsakliga verksamheten är att emittera säkerställda obligationer på den svenska och internationella marknaden.