SCBC Delårsrapport januari-juni 2013

Januari-juni 2013 (Januari-juni 2012)

  • Resultat exkl. nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till 504 mnkr (703)
  • Räntenettot uppgick till 864 mnkr (1 043)
  • Kostnaderna uppgick till 342 mnkr (301)
  • Kreditförlusterna uppgick till positivt 23 mnkr (positivt 4), motsvarande en kreditförlustnivå på -0,02 procent (-0,01)
  • Rörelseresultatet uppgick till 405 mnkr (-290)
  • Kärnprimärkapitalrelation utan respektive med övergångsregler uppgick till 55,5 procent (30,7) och 10,5 procent (10,3)
  • Samtliga upplåningsprogram har fortsatt högsta kreditbetyg från Moody’s och S&P

För mer information, vänligen kontakta:
Lennart Krän, VD SCBC
Telefon: 08-614 43 28, lennart.kran@sbab.se

Adrian Westman, Informationschef SBAB
Telefon: 08-614 43 29, Mobil: 0735-09 04 00, adrian.westman@sbab.se

AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), med engelsk firma The Swedish Covered Bond Corporation, ”SCBC”, är ett helägt dotterbolag till statsägda SBAB Bank AB (publ). SCBC är ett kreditmarknadsbolag och den huvudsakliga verksamheten är att emittera säkerställda obligationer på den svenska och internationella marknaden. Läs mer på www.sbab.se/ir

Taggar:

Om oss

AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), med engelsk firma The Swedish Covered Bond Corporation, ”SCBC”, är ett helägt dotterbolag till statsägda SBAB Bank AB (publ). SCBC är ett kreditmarknadsbolag och den huvudsakliga verksamheten är att emittera säkerställda obligationer på den svenska och internationella marknaden.

Prenumerera