Schibsted utmanar med nytt koncept – lyfter fram innovation och medarbetare i nya kommunikationen

Ett kraftfullt budskap om framtiden, innovation och människor. Det är grunden i konceptet som Schibsted Media Group nu lanserar under begreppet “The Future is Now”.
– Den nya kommunikationen lyfter fram Schibsted som den internationella, dynamiska och framgångsrika koncern den är. Med ”The Future is Now” vill vi både inspirera och utmana tanken. Det händer mycket, det händer snabbt och vi är där, säger Lena K Samuelsson, EVP och kommunikationsdirektör i Schibsted Media Group. 

Schibsted har tagit positionen som en drivande kraft i den digitala transformationen, en koncern som står stadigt i sitt uppdrag men vågar utmana både sig själv och andra. Nytänkande och energi för framtiden har tagit Schibsted från ett skandinaviskt mediebolag till en internationell onlinekoncern, med verksamhet i 29 länder och en publik på nära 200 miljoner människor.

– Vi är stolta över vår resa men ser hela tiden framåt. Schibsted är en spännande mötesplats för människor, idéer och affärer. För att bygga budskapet väljer vi att visa på alla kreativa och innovativa människor som finns hos oss. Vi tar tillvara den gemensamma kraften, säger Lena K Samuelsson.

Den nya varumärkesplattformen har tagits fram tillsammans med reklambyrån BerntzonBylund. Nu kommer de första resultaten i form av ny visuell profil, ny sajt och uppdaterad kommunikation. Begreppet “The Future is Now” förmedlar budskapet om ett företag i ständig utveckling som skapar digitala produkter, tjänster och smarta lösningar som bidrar till ett mer digitalt integrerat samhälle. Ett företag som lyssnar, förstår och agerar utifrån människors nya behov och ändrade beteenden.

– Ny teknik och dataanalys ger helt nya möjligheter att utveckla produkter och upplevelser för konsumenter och annonsörer. En ny generation ser på världen med andra ögon, och deras behov som användare, entreprenörer och medarbetare vill vi möta. Allt förändras, vi förändras – men vi driver också förändringen, säger Lena K Samuelsson.

Arbetet har bedrivits under det senaste året och involverat ett flertal personer ur Schibsteds organisation.

– Schibsted är ju en stor koncern men trots detta genomsyras organisationen av drivkraft och entreprenörsanda – och insikten om att konsumenten och omvärlden rör sig blixtsnabbt, säger Hans Bylund, Creative Director på BerntzonBylund. Det är ett verkligt ”peoples company”, något som vi tagit fasta på i arbetet kring den nya kommunikationen.

Just insikten om den föränderliga omvärlden – och hur Schibsted rör sig med den – är själva kärnan i arbetet. Varumärkesplattformen kommer att implementeras löpande under hösten.

– Vi kommer att lansera ett antal koncept och kommunikativa motorer som förstärker vår position både internt och externt, säger Lena K Samuelsson.

Projektgrupp:

Schibsted Media Group
Uppdragsgivare: Lena K Samuelsson

Arbetsgrupp: Ane Bang Imsgard, Louise Vad, Helen Kierulf Svane, Anders Rikter och Fredrik Lindén

BerntzonBylund
Strateg/CD: Hans Bylund

Designer: Isa Svärd
Projektledare: Carin Larsson
Strateg: Joachim Berntzon

För ytterligare information, vänligen kontakta:        
Lena K Samuelsson,
Executive Vice President Communications and CSR, Schibsted Media Group. Tel: 070–525 22 75. E-post: lenak.samuelsson@schibsted.se.
Hans Bylund, Creative Director, BerntzonBylund. Tel: 070–864 44 47. E-post: hans@berntzonbylund.se.
Fredrik Lindén, informationsdirektör Schibsted Sverige. Tel: 070–667 00 82. E-post: fredrik.linden@schibsted.se.

Prenumerera