Stabilt kvartal för Schibsted Media

I höstas bildade Schibstedkoncernen två fristående divisioner – Schibsted Media och Schibsted Marketplaces. 
​Schibsted Medias första kvartalsrapport visar ökade intäkter och ett stabilt resultat för divisionen.

Schibsted Media består av Schibsteds publishingverksamhet och Growth, som investerar i nya företag. Intäkterna för den nya divisionen ökade under första kvartalet 2018 med 3 procent till 2,44 miljarder norska kronor mot 2,37 miljarder under fjolårets motsvarande kvartal. Resultatet blev 214 miljoner norska kronor att jämföra med 236 miljoner under Q1 2017.

– Resultatet i Media Division är underliggande stabilt. Growth har en god tillväxt, vilket företaget Lendo bidrar mycket positivt till. Annars ser vi att Publishing, inte oväntat, fortsätter att notera minskade intäkter på print och att marginalerna blir sämre. Därför måste vi fortsätta investera i digital tillväxt, säger Raoul Grünthal, vd för Schibsted Media.

Intäkterna för enbart Growth ökade med 4,6 procent under första kvartalet, från 436 miljoner norska kronor till 456 miljoner. Den reella tillväxten är 21,0 procent om företaget Hitta*, som såldes 2017, exkluderas. Resultatet blev 101 miljoner norska kronor mot 79 miljoner ifjol (69 miljoner exklusive Hitta).

Intäkterna för enbart Publishing ökade 3,1 procent under första kvartalet, från 1,96 miljarder norska kronor till 2,02 miljarder. Resultatet för Q1 2018 landade på 113 miljoner norska kronor mot 157 miljoner under fjolårets första kvartal.

Nästan 700 000 digitala prenumeranter

Prenumerationsintäkterna för Schibsteds sju tidningar i Norge och Sverige ökade med 7 procent under det första kvartalet 2018. Den digitala intäktstillväxten var 28,7 procent jämfört med samma period föregående år.

– Vi har lyckas få digitalt betalt eftersom vi arbetar systematiskt med detta, både redaktionellt och tekniskt. Samtidigt vet vi att denna utveckling går i faser. Hur det har gått tidigare är ingen garanti för hur det ska gå framgent. Vi måste fortsätta öka användarupplevelsen i mobil och video och jobba ännu mer för att behålla våra kunder längre, säger Raoul Grünthal.

Sälja mer annons på tvärs

Annonsförsäljningen inom Schibsted Media har haft ett bra första kvartal 2018, i både Norge och Sverige, och det tack vare nya kunder och nya produkter – och en stark digital tillväxt i alla kanaler.

– I Norge är detta resultatet av att vi har etablerat regionala säljkontor. I bägge länderna kan vi också se effekten av att våra säljare nu kan erbjuda fler Schibsted-brands – även Finn.no och Blocket – som tillägg till det vi traditionellt har sålt. Det är också positivt att vi arbetar mer och mer över gränserna och lär oss av varandra, säger Raoul Grünthal.

Han är dock medveten om att Schibsted – liksom andra aktörer i och utanför mediebranschen – kommer att få uppleva osäkerhet kopplad till effekten av GDPR, dataskyddsreformen som träder i kraft den 25 maj.

Tack Google och Facebook

Motivet för omorganisation 2017 var att Schibsted skulle kunna arbeta ännu snabbare och mer fokuserat. Och så har det redan blivit för mediedivisionen, enligt Raoul Grünthal.

– Jag tycker att processerna har blivit enklare. Vi vänjer oss alltmer vid att tänka på Sverige och Norge som en enhet och det stärker oss. Det ger oss kraft och ännu bättre förutsättningar att utveckla en journalistik som är både lönsam och samhällsnyttig, säger Raoul Grünthal.

Han upplever också att den nya organisationen gjort att publishingfrågor har fått mer utrymme. 

– Detta beror delvis också på Google och Facebook, som tvingat fram en viktig diskussion kring de stora amerikanska plattformarna och hur de påverkar det demokratiska samhället i Europa – och Schibsteds roll, säger Raoul Grünthal.

  * Hitta såldes 2017. Intäkterna för Hitta i Q1 2017 var 59 miljoner norska kronor och resultatet landade på 10 miljoner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Camilla Kim Kielland, Director of Communications, Schibsted Media. Tel: +47 917 36 971. E-post: camilla.kim.kielland@schibsted.com

Prenumerera

Media

Media