Brittiska Railtrack Major Stations väljer SchlumbergerSema som prioriterad leverantör av kundinformationsystem

Brittiska Railtrack Major Stations väljer SchlumbergerSema som prioriterad leverantör av kundinformationssystem - automatisk och korrekt information i realtid för displayer och högtalaranläggningar Stockholm den 5 juli 2002 -- SchlumbergerSema, en affärsenhet inom Schlumberger Limited (NYSE:SLB), tillkännagav i dag att man av brittiska Railtrack Major Stations har utsetts till förstahandsleverantör av utformning, utveckling och idrifttagande av kundinformationssystem (CIS). CIS-systemet hanterar och överför korrekt reseinformation i realtid till passagerarna via ett flertal kanaler, bland annat informationsskärmar och högtalaranläggningar på stationerna. Beslutet är en del av ett omfattande utbyte av CIS-systemen inom Railtrack Major Stations. Överenskommelsen med Railtrack, som kommer att bygga på ett ramavtal, är en följd av SchlumbergerSemas CIS-projekt vid tågstationerna London Bridge och London Gatwick. Kundernas klagomål på de båda stationerna har minskat drastiskt sedan det nya systemet togs i bruk. "Vi har nyligen analyserat befintliga CIS-system från en rad olika leverantörer", kommenterade Steven Brown, Asset Systems Manager på Railtrack. "SchlumbergerSema visade stor insikt om våra krav och hade kapacitet nog att leverera lösningar som skulle möta våra långsiktiga affärsbehov, liksom våra kunders behov. Vi har därför bett SchlumbergerSema att sköta utformningen och idrifttagningen av CIS- system på tre andra större stationer -- Kings Cross, Glasgow Central och Euston." "Att erbjuda passagerarna kundservice av hög kvalitet är en prioriterad målsättning för alla transportoperatörer", påpekade Nigel Shaw, administrativ chef för Rail Infrastructure Accounts på SchlumbergerSema. "Att Railtrack valde SchlumbergerSema bekräftar vår ställning som ledande leverantör av CIS-system inom transportbranschen. Dessutom är det ytterligare ett bevis på vår erfarenhet och expertis när det gäller att genomföra och administrera de avancerade IT-system som används inom branschen." SchlumbergerSemas lösning kombinerar olika källor för realtidsdata och ger därmed omedelbar tillgång till korrekt information till både displayer och automatiska högtalaranläggningar. På det sättet kan passagerarna löpande få aktuella upplysningar om bland annat byte av plattform, förseningar eller inställda tåg. Det är en klar förbättring jämfört med det befintliga kundinformationssystemet, som enbart återger tidtabeller och saknar koppling till högtalaranläggningen. Högtalaranläggningen bygger på levande röster som redigerats för att kunna sända en rad olika typer av meddelanden på ett verklighetstroget sätt. Både manliga och kvinnliga röster används, vilket gör det möjligt att sända meddelanden samtidigt på angränsande plattformar med minsta möjliga förvirring för passagerarna. Ljudsensorer justerar automatiskt volymnivån med hänsyn till störningar som exempelvis flygplan som flyger över terminalen och tåg som stannar vid plattformarna.Systemet kan uppgraderas till att ge realtidsinformation till passagerarnas mobiltelefoner och handdatorer, samt till informationsdiskar och Internet, så att passagerarna kan kontrollera att deras tåg går i tid innan de åker till stationen, liksom när de väl befinner sig på stationen. För mer information, kontakta Thomas Carter, Informationschef, SchlumbergerSema Tel: 08- 51 70 52 52, 0708- 51 52 52, e-post: Tcarter1@slb.com Om SchlumbergerSema SchlumbergerSema är ett av världens ledande IT-tjänsteföretag med över 30 000 medarbetare i 65 länder. SchlumbergerSema erbjuder IT- konsulttjänster, systemintegration, managed services, produkter samt säkerhetslösningar för IP-nätverk, till framförallt olje- och gasindustri, telekom, energi, finans, transport och offentlig sektor. SchlumbergerSema är en av två affärsdivisioner inom Schlumberger Limited, ett globalt tekniktjänsteföretag. Mer information om SchlumbergerSema finns på http://www.slb.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/05/20020705BIT00360/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/05/20020705BIT00360/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar