Statskontoret ger SchlumbergerSema nytt förtroende - tecknar ramavtal avseende IT-konsulttjänster för sex myndigheters r

Statskontoret ger SchlumbergerSema nytt förtroende - tecknar ramavtal avseende IT-konsulttjänster för sex myndigheters räkning Stockholm, den 10 december 2001, SchlumbergerSema meddelar idag att man valts till ramavtalsleverantör avseende IT-konsulttjänster för samtliga efterfrågade kompetensområden, till sex stora myndigheter - Arbetsmarknadsstyrelsen, Naturvårsverket, Rikspolisstyrelsen, Riksskatteverket, Valmyndigheten och Statistiska Centralbyrån. Avtalet gäller i två år med option på ett års förlängning. Myndigheterna beräknas upphandla tjänster för drygt 250 MSEK årligen. - Eftersom vi är en av åtta utvalda till att teckna detta ramavtal inom samtliga kompetensområden är detta ett kvitto på vår starka position på denna marknad säger Tommy Boman, VD SchlumbergerSema AB. Även i den föregående upphandlingen var vi en av de utvalda, vilket visar att vi har svarat upp till förväntningarna de senaste två åren. Samtidigt är det ett bevis på att de sex kunderna vill ha oss med när nu den moderna elektroniska statliga förvaltningen är under uppbyggnad. Detta påverkar naturligtvis övriga myndigheters inställning till oss positivt. Syftet med upphandlingen har varit att ytterligare förbättra kvalitén i konsultutnyttjandet och samtidigt få lägre priser. Utvärdering och betygsättning av IT-konsultföretagen har gjorts per kompetensområde, varefter viktning skett. SchlumbergerSema är ett av de utvalda åtta konsultföretagen som rankats högst och också kan leverera hög kompetens inom samtliga efterfrågade områden. Ramavtalet avser IT-konsulttjänster som verksamhetsutveckling och strategi, projektledning, systemutveckling och systemförvaltning, kundstöd och drift samt teknik. För ytterligare information, kontakta: Staffan Sörling, Affärsområdeschef , SchlumbergerSema AB tel 08- 5176 7761, 0708-51 77 61, e-post:staffan.sorling@sema.se Thomas Carter, informationschef, SchlumbergerSema AB tel 08-517 052 52, 0708-51 52 52 SchlumbergerSema är ett ledande IT-tjänsteföretag som erbjuder IT- konsulttjänster, systemintegration, managed services, data-och affärssäkerhet, produkter samt säkerhetslösningar för IP-nätverk. Framförallt till telekom, energi, finans, transport och offentlig sektor. SchlumbergerSema har nära 30 000 medarbetare i 65 länder och är en av två affärsdivisioner inom Schlumberger Limited, ett globalt tekniktjänsteföretag. För mer information se www.slb.com. I Skandinavien har SchlumbergerSema 2 100 medarbetare på ett trettiotal orter. Se även www.sema.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/10/20011210BIT00970/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/10/20011210BIT00970/bit0001.pdf

Dokument & länkar