SCHRODERS: SVENSKAR MEST NEGATIVA MOT SKULDSÄTTNING I EUROPA

När det gäller ekonomisk rådgivning till egna barn är svenska investerare mest angelägna i Europa om att uppmana sina barn att inte låna för mycket pengar (43%), enligt en undersökning från det brittiska kapitalförvaltningsbolaget Schroders.

Undersökningen “European Wealth Index” kartlägger ekonomiska prognoser och investeringsattityder hos ett representativt urval av 1 418 förmögna investerare i 10 europeiska länder, där bland andra Sverige, Holland, Storbritannien, Tyskland, Italien och Frankrike ingår. Analysen kommer i ett läge där Europa står inför fortsatta ekonomiska utmaningar, och där 70 procent av de svenska investerarna säger att de har påverkats negativt av den ekonomiska instabiliteten under 2011. Hela 29 procent säger att de oroar sig för att deras investeringar inte kommer kunna ge önskad levnadsstandard efter pensioneringen.

I undersökningen frågade Schroders svenska investerare vilka ekonomiska råd de ansåg var viktigast att ge sina barn:

  • I stark kontrast till andra investerare i Europa, var svenska och holländska investerare mest angelägna om att lära sina barn att undvika eller minimera att skuldsätta sig. Hela 43 procent av de tillfrågade svenskarna sa att de skulle råda sina barn att inte låna för mycket pengar och 40 procent betonade vikten av att ha sparpengar på banken och att inte övertrassera sina konton.
  • Det tredje mest populära rådet i Sverige var att börja spara pengar tidigt i livet (37 %). En av fyra svenskar (23 %) sa att det aldrig är för tidigt att börja pensionsspara.
  • I delar av Europa i rådande kristider belastas familjerelationerna av kraven på äldreomsorg, studiefinansiering och ekonomiskt stöd till första boendet. I undersökningen utmärkte sig svenskarna som de mest negativa till att hjälpa familjemedlemmar. Nästan en av fem svenska investerare ansåg att ett viktigt råd till barnen var att aldrig låna ut pengar till familjemedlemmar och vänner.

“Den ekonomiska krisen i Europa har en omedelbar påverkan på vuxna investerare, men det är deras barn som kommer att uppleva den långsiktiga effekten – oavsett om det rör sig om hur de kommer att bekosta sina universitetsstudier eller ta ansvar för sitt pensionsparande. Trots det mycket utmanande marknadsläget, så är det uppmuntrande att svenska investerare håller fast vid vikten av sparande och att inte skuldsätta sig för mycket samt att börja pensionsplanera tidigt. Våra undersökningar tyder på att många investerare i ett volatilt marknadsläge är beredda att ta emot professionell hjälp för att klara av ekonomiska utmaningar och hålla deras planer vid liv,” säger Viggo Johansen, chef för Institutional Sales Norden.

För ytterligare information kontakta

Viggo Johansen, Chef för Institutional Sales Norden, Schroders, 070-678 55 30, viggo.johansen@schroders.com

Marianne Dalos, PR-konsult, Laika Consulting, 070-863 32 01, marianne.Dalos@laika.se

Information för redaktörer
Ytterligare tabeller finns tillgängliga vid behov. Undersökningen utfördes av YouGov i hösten 2011 med ett representativt urval av förmögna investerare i 10 europeiska länder. Dessa var: Tyskland, Österrike, Sverige, Schweiz, Spanien, Holland, Belgien, Italien, Frankrike och Storbritannien. Urvalet av förmögna investerare definierades som personer med investerade tillgångar, exklusive bostad, på 100 000 euro (eller motsvarande belopp).

Schroders plc
Schroders är en global kapitalförvaltare med 182,2 miljarder GBP (211,6 miljarder EUR, 283,9 miljarder USD) under förvaltning 30 september 2011. Våra kunder är större finansiella institutioner som pensionsfonder, banker och försäkringsbolag, myndigheter, statliga organisationer, stiftelser, förmögna individer och privatpersoner. Schroders har ett av de största kontorsnätverken av alla specialiserade kapitalförvaltningsbolag och verkar från 32 kontor i 25 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Mellanöstern.  Schroders har utvecklats under stabila ägare i över 200 år och långsiktigt tänkande ligger till grund för våra investeringar, kundrelationer och verksamhetsutveckling.

Mer information om Schroders finns på www.schroders.com eller Schroders Talking Point www.schroders.com/talkingpoint

Utgivet av Schroder Investment Management Ltd, auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority. Registrera ditt intresse för regelbundna uppdateringar via e-mail på www.schroders.com.

För ytterligare information eller intervjuer vänligen kontakta: Viggo Johansen, Schroders Nordenchef för institutionell försäljning, 46 70-678 55 30, Viggo.johansen@schroders.com

Dokument & länkar