Förändring i SciBase koncernledning

Fredrik Goldkuhl, utvecklingschef och medlem av koncernledningen, kommer i augusti 2017att på egen begäran lämna SciBase. David Melin kommer att ersätta Fredrik som medlem av koncernledningen och utvecklingschef.

- Under Fredriks 11 år i Bolaget har SciBase genomgått stora förändringar från att vara ett Bolag i tidig utvecklingsfas med en idé till att nu ha Nevisense etablerad på vissa marknader i Europa och vara i slutfas av en godkännande process i USA. Jag vill ta tillfället i akt att tacka Fredrik för hans stora engagemang och önskar honom lycka till i hans nya roll, säger Simon Grant, vd på SciBase.

Som ersättare och ny utvecklingschef har David Melin utsetts. David har varit anställd inom SciBase sedan 2013 inom produktutveckling med fokus främst på hårdvaru- och systemdesign. David innehar en civilingenjörsexamen inom maskinteknik med inriktning mot mekatronik från KTH.

- David har spelat en nyckelroll i vår produktutvecklingsorganisation och varit central i utvecklingen av vår produkt Nevisense. Han har också drivit mycket av den pågående utvecklingen av våra nya applikationer och nästa generations produktplattform. Jag gratulerar David till hans nya roll och ser framemot att arbetat nära honom i framtiden, säger Simon Grant.

För ytterligare information besök www.scibase.com eller kontakta:

Simon Grant, VD
Tel: +46 72 887 43 99
E-post: simon.grant@scibase.com

Denna information är sådan information som SciBase Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 13 juni 2017 kl. 13.00 CEST.

Om hudcancer  

Hudcancer är den vanligaste cancerformen globalt och utgör nästan hälften av alla cancerfall. Det finns uppskattningar som visar att hälften av alla amerikaner som lever till 65 år kommer att få hudcancer minst en gång under sitt liv. Malignt melanom är den mest dödliga formen av hudcancer och står för 75 procent av dödsfallen orsakat av hudcancer. Globalt diagnosticeras cirka 230 000 nya fall av malignt melanom per år.

Om SciBase och Nevisense

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer cancerdiagnostikinstrument. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning) och TGA-godkännande i Australien. Verktyget befinner sig i processen för ett godkännande av FDA i USA. Nevisense baserar på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på Nasdaq First North ("SCIB"). Avanza är Certified Adviser. Mer information finns på www.scibase.com. 

Om oss

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer instrument för cancerdiagnostik. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning) och har även TGA-godkännande för försäljning i Australien. Verktyget befinner sig i processen för ett godkännande av FDA i USA. Nevisense baserar på en metod som kallas Electrical Impedance Spectroscopy (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. En video om Nevisense-metoden hittas på sww.scibase.se/en/the-nevisense-product. Läs mer om bolaget på www.scibase.se.

Prenumerera

Dokument & länkar