Förbättrad noggrannhet och användarvänlighet för SciBase produkt Nevisense kan skapa en större marknad

SciBase meddelar idag att man har uppnått positiva och lovande resultat i bolagets valideringstest av en förbättrad mätmetod och algoritm för melanomdetektering med produkten Nevisense. Ändringarna inkluderar en effektivisering av mätmetoden så att Nevisense är både lättare att lära sig och använda. Syftet med förändringen är att dramatiskt förbättra användarvänligheten och göra produkten lättare att integrera i patientflödet vid en dermatologiklinik. Dessutom ger den nya algoritmen förbättrad noggrannhet. SciBase arbetar nu med att fastställa den uppdaterade produktens lansering.
 
"Vi har kommunicerat tidigare att det är viktigt att förenkla metoden om vi ska kunna öka både antalet användare och kundernas användning av Nevisense. Denna förbättring adresserar båda dessa frågor och vi ser resultaten som ett mycket positivt tecken när vi försöker adressera en bredare marknad. Dessutom förbättrar vi noggrannheten för mätningen så detta är en väsentlig förbättring i produkten," säger SciBase VD Simon Grant.

För mer information, vänligen kontakta:
Simon Grant, vd SciBase
Tel: +46 72 887 43 99
Email: simon.grant@scibase.com  

Denna information är sådan information som SciBase Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 22 maj 2018 kl. 08.00 CET.

Om SciBase och Nevisense
SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer cancerdiagnostikinstrument. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt nu även i USA (PMA). Nevisense baserar på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på Nasdaq First North ("SCIB"). Avanza är Certified Adviser. Mer information finns på www.scibase.com .

Taggar:

Om oss

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer instrument för cancerdiagnostik. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning) och har även TGA-godkännande för försäljning i Australien. Verktyget befinner sig i processen för ett godkännande av FDA i USA. Nevisense baserar på en metod som kallas Electrical Impedance Spectroscopy (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. En video om Nevisense-metoden hittas på sww.scibase.se/en/the-nevisense-product. Läs mer om bolaget på www.scibase.se.

Prenumerera

Dokument & länkar