SciBase får order värd upp till en miljon kronor inom nytt kundsegment i Italien

SciBase har signerat ett distributionsavtal för Italien med International Health and Fitness Organisation AB (IHFO), en svensk distributör med verksamhet i Italien, riktat mot ett helt nytt kundsegment. Som en del av undertecknandet erhåller SciBase en initial order om cirka 0,5 MSEK för leverans under det fjärde kvartalet 2017 med möjlighet för IHFO att göra en uppföljningsorder för fler Nevisense och elektroder till ett värde om ytterligare cirka 0,5 MSEK med leverans under 2018. Den initiala ordern består av Nevisense-instrument och engångselektroder. De Nevisense som IHFO köpt kommer att placeras på apotek och icke-specialistkliniker i Italien som utför melanom-screening. 

-Det här är ett mycket intressant samarbete för oss, då detta är ett kundsegment som vi tidigare inte har sålt till. Nevisense kommer att kombineras med en visuell undersökning och genomföras av personalen på apoteken eller på kliniken. Potentiellt kan detta innebära stora möjligheter för oss dels för att de är en ny kundgrupp och dels för att om det lyckas så finns det flera länder där vi kan rulla ut detta tillsammans med IHFO, säger Simon Grant, vd på SciBase.

Inom ramen för avtalet kommer IHFO att marknadsföra Nevisense mot icke-specialister. Nevisense kommer att användas som en del av en screening-process och vara ett komplement till en visuell utvärdering. Primärt kommer dessa Nevisense att placeras på apotek och icke-specialistkliniker och IHFO kommer att utbilda personalen i hur man använder Nevisense och hur man integrerar den i screening-processen.

Distributionsavtalet är uppdelat i två faser och tillsammans utgör ordervärdet knappt en miljon kronor. Första fasen som är värd cirka 0,5 miljoner kronor kommer levereras under fjärde kvartalet 2017. Resterande kommer efter en framgångsrik implementation att levereras under 2018. Initialt gäller avtalet Italien men det finns också möjlighet att rulla ut detta arbetssätt på minst tre marknader till i Europa, vilket innebär ytterligare försäljningspotential.

För mer information, vänligen kontakta:
Simon Grant, vd SciBase
Tel: +46 72 887 43 99
Email:
simon.grant@scibase.com  

Denna information är sådan information som SciBase Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2017 kl.16.15 CET. 

Om SciBase och Nevisense
SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer cancerdiagnostikinstrument. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt nu även i USA (PMA). Nevisense baserar på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna.
SciBase är noterat på Nasdaq First North ("SCIB"). Avanza är Certified Adviser. Mer information finns på www.scibase.com  

Taggar:

Om oss

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer instrument för cancerdiagnostik. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning) och har även TGA-godkännande för försäljning i Australien. Verktyget befinner sig i processen för ett godkännande av FDA i USA. Nevisense baserar på en metod som kallas Electrical Impedance Spectroscopy (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. En video om Nevisense-metoden hittas på sww.scibase.se/en/the-nevisense-product. Läs mer om bolaget på www.scibase.se.

Prenumerera

Dokument & länkar