SciBase presenterar stora förbättringar i Nevisense

SciBase meddelar idag att man nu har frisläppt den tidigare meddelade stora och viktiga uppdateringen för Nevisense, SciBase instrument för tidig detektion av melanom.

"För att accepteras i en ännu bredare kundgrupp behövde vi förbättra användarvänligheten för Nevisense och göra det enklare att bli integrerad i en kliniks arbetsflöde. Vi har åstadkommit detta med Nevisense 3.0 och det är med stor glädje jag nu kan presentera vår nya produkt. Uppdateringen förenklar inte bara testprocessen dramatiskt utan förbättrar även den kliniska noggrannheten. Vi anser att detta är den viktigaste uppdateringen i produktens historia och vi tror att den kommer tillåta oss att adressera den breda marknadens behov.” säger SciBase VD Simon Grant.

Den viktigaste förbättringen är att behovet av en referensmätning har tagits bort, det har fram till nu varit den mest komplexa delen av ett Nevisense test. Att ta bort detta effektiviserar mätproceduren och gör Nevisense mycket enklare att lära sig och använda. Det är en mycket viktig förbättring i användarvänlighet och gör produkten mycket lättare att integrera i en dermatologikliniks patientflöde.

På samma gång har den nya algoritmen i vår validering visat sig ge en förbättrad klinisk noggrannhet. Sensitiviteten är fortsatt hög och ökade något till 97%, specificiteten ökade till 38% och det negativa prediktiva värdet (NPV) förbättrades till 99%.

Nevisense 3.0 uppgraderingen kommer initialt att installeras hos en kärngrupp om 25 stycken användare i EU och då framförallt i Tyskland under juni och kommer därefter att finnas tillgänglig för alla efter sommaren. “Vi inser effekten som lanseringen av den nya produkten kan ha på nya kunder som föredrar att vänta på den nya produkten innan man köper en Nevisense. Vi förväntar oss att det kommer ha en tillfällig negativ påverkan på vår försäljning som balanseras av ett förväntat ökat orderinflöde” säger Simon Grant.

För mer information, vänligen kontakta:
Simon Grant, vd SciBase
Tel: +46 72 887 43 99
Email: simon.grant@scibase.com  

Denna information är sådan information som SciBase Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 21 juni 2018 kl. 08.00 CET.

Om SciBase och Nevisense
SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer cancerdiagnostikinstrument. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt av FDA i USA (PMA). Nevisense baserar på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på Nasdaq First North ("SCIB"). Avanza är Certified Adviser. Mer information finns på www.scibase.com .

Taggar:

Om oss

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer instrument för cancerdiagnostik. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning) och har även TGA-godkännande för försäljning i Australien. Verktyget befinner sig i processen för ett godkännande av FDA i USA. Nevisense baserar på en metod som kallas Electrical Impedance Spectroscopy (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. En video om Nevisense-metoden hittas på sww.scibase.se/en/the-nevisense-product. Läs mer om bolaget på www.scibase.se.

Prenumerera

Dokument & länkar