SciBase utnämner Anna Danström till ny Produktions- och Logistikchef

SciBase, som i juni 2016 tog över produktionen av engångselektroder från Ginolis, har utnämnt Anna Danström till ny Supply Chain & Production Manager. Anna Danström, som tidigare ansvarade för elektrodutvecklingen på SciBase, har nyligen tillträtt sin nya roll. Som Supply Chain & Production Manager kommer hon att sitta i ledningsgruppen där hon ersätter Marko Päivärinne. 

Övertagandet av elektrodproduktionen har inneburit en rad fördelar, däribland bättre förutsättningar för att driva utvecklingen av en mer kostnadseffektiv och storskalig produktion framåt. Med Anna som ny Supply Chain & Production Manager kommer arbetet med att effektivisera elektrodproduktionen i Uppsala med målsättning att öka produktionskapaciteten att intensifieras.

- Produktionen av elektroder är vår strategiskt viktigaste process och det är av yttersta vikt att kan effektivisera och öka produktionskapaciteten framöver, en uppgift som Anna är som klippt och skuren för. Med tillskotten av Anna och nyligen också Niklas Jakobsson, som ansvarar för kvalitetsstyrning och regulatoriska frågor, så skapar vi en stark ledningsgrupp med en relevant kompetens- och erfarenhetsmix, säger Simon Grant, vd på SciBase.

Förutom att ha ansvarat för elektrodutvecklingen på SciBase har Anna lång erfarenhet inom medicinteknikområdet från ett flertal internationella bolag, däribland St. Jude Medicals där hon arbetat i en rad globala projekt inom ”technology transfer”. Anna har dessutom erfarenhet av att arbeta med FDA-relaterade processer, något som kommer till nytta med tanke på den pågående PMA-ansökan och den kommande lanseringen på den amerikanska marknaden. Anna ersätter Marko Päivärinne som i början av nästa år kommer att övergå till annan verksamhet utanför SciBase.

Användningen av SciBases produkt Nevisense kräver en ny elektrod för varje patient som undersöks. SciBases affärsmodell bygger på att sälja instrument men den stora potentialen ligger i det löpande användandet av produkten då det genererar intäkter från försäljningen av engångselektroderna. Under hösten passerade SciBase en milstolpe med över 10 000 sålda elektroder under året och under årets första nio månader har antalet sålda elektroder ökat med 77 procent.

För ytterligare information besök www.scibase.com eller kontakta:

Simon Grant, VD
Tel: +46 72 887 43 99
E-post: simon.grant@scibase.com

Denna information är sådan information som SciBase Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 1 december 2016 kl. 08.00 CEST.

Om hudcancer

Hudcancer är den vanligaste cancerformen globalt och utgör nästan hälften av alla cancerfall. Det finns uppskattningar som visar att hälften av alla amerikaner som lever till 65 år kommer att få hudcancer minst en gång under sitt liv. Malignt melanom är den mest dödliga formen av hudcancer och står för 75 procent av dödsfallen orsakat av hudcancer. Globalt diagnosticeras cirka 230 000 nya fall av malignt melanom per år.

Om SciBase och Nevisense

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer cancerdiagnostikinstrument. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning) och TGA-godkännande i Australien. Verktyget befinner sig i processen för ett godkännande av FDA i USA. Nevisense baserar på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på Nasdaq First North ("SCIB"). Avanza är Certified Adviser. Mer information finns på www.scibase.com.

Taggar:

Om oss

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer instrument för cancerdiagnostik. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning) och har även TGA-godkännande för försäljning i Australien. Verktyget befinner sig i processen för ett godkännande av FDA i USA. Nevisense baserar på en metod som kallas Electrical Impedance Spectroscopy (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. En video om Nevisense-metoden hittas på sww.scibase.se/en/the-nevisense-product. Läs mer om bolaget på www.scibase.se.

Prenumerera

Dokument & länkar