SciBase VD-brev nummer 3: Framtidens teknologier och trender

Efter två viktiga branschevent, ett i USA och ett på vår huvudmarknad Tyskland, är det alltid intressant att reflektera över vår bransch samt de trender och områden som kommer vara i fokus framöver.

Särskilt intressant var American Academy of Dermatologys (AAD) årsmöte, som är det största och mest inflytelserika mötet under året i USA. AAD har mer än 19 000 medlemmar vilket innebär att närmare alla amerikanska dermatologer är medlemmar i organisationen. Eftersom Nevisense ännu inte är godkänd i USA, finns det begräsningar i hur aktivt vi får marknadsföra oss på mötet. Men trots detta kan vi via vår närvaro etablera kontakter och det är ett bra tillfälle att utvärdera både nya teknologier och ta del av nya branschtrender.

Från AADs årsmöte och eventet i Tyskland har jag valt att belysa tre ämnen som vi ser kan påverka dermatologin och hudcancerdiagnostiken på ett eller annat sätt in framtiden.

-          Stark tillväxt i specialiserade elektroniska journalsystem (EMR - Electronic Medical Records)

-          Användandet av molekulär diagnostik för malignt melanom

-          Möjligheten att använda artificiell intelligens inom hudcancerdiagnostiken

Specialiserade elektroniska journalsystem

Elektroniska journalsystem har varit på tapeten länge men äntligen verkar det som de kan börja spela en roll i att förbättra den kliniska vården. De system som funnits tidigare har mest varit av administrativ art och ersatt det befintliga pappersbaserade systemet medan de nya systemen är mycket mer specialiserade för att kunna addera kliniskt värde.

Det var mycket glädjande att se ett antal specialiserade journalsystem som svarar särskilt mot hudläkarnas och hudklinikernas behov. Att ha rätt patientinformation och historia, bilder och testresultat enkelt tillgängliga hjälper dermatologer att fatta bättre beslut när de diagnostiserar hudcancer och även andra hudåkommor.

Vi ser detta som en viktig trend och tidigare i år meddelade SciBase sitt samarbete med den tyska tillverkaren Dermoscan. Partnerskapet innebär att vi kommer att integrera Nevisense med Dermoscans system vilket gör att EIS-värdet kommer att kunna bli tillgängligt i de tyska elektroniska journalsystemen.

Molekulär diagnostik har potential, men inte vid vårdbesöket

Ett område där utvecklingen gått framåt är molekylär diagnostik. På AAD fanns två typer av DNA-baserade test som är kommersiellt tillgängliga. Störst intresse var det runt tester som kan hjälpa till att identifiera tumörer som har en hög risk för att sprida sig via metastaser. Detta är ett test som kan vara lämpligt att göra på vissa patienter efter att man har exciderat vävnad. I allmänhet görs testet av en patolog för att sedan analyseras i ett specialistlaboratorium.

Det andra testet är en metod baserad på detektion av utseendet av två specifika gener (LINC och/eller PRAME), där testet indikerar sannolikheten för att en lesion är melanom. För vävnadsprovet använder man en tejp som flera gånger sätts på den misstänka lesionen och sedan rivs bort. När tejpen rivs bort får den med sig vävnad som sedan skickas till ett laboratorium där den RNA-analyseras. Även om sensitiviteten inte är lika hög som för Nevisense är resultaten intressanta. Resultatet från här typen av test blir dock inte omedelbart tillgänglig vid läkarbesöket eftersom läkaren behöver skicka iväg tejpen med vävnad till ett laboratorium för analys. Att det tar tid att få provsvaret i kombination med kostnaden för förfarandet tror vi kommer begränsa dess kliniska användning.

Artificiell intelligens inom hudcancerdiagnostik

På AAD var artificiell intelligens eller AI inom dermatologin ett hett diskussionsämne. I slutet av januari rapporterade flera internationella medier, såsom The Guardian, CNN och Fortune, om resultaten från en ny studie där man använt AI-baserade system för att klassificera lesioner och identifiera melanom. Systemet har utvecklats av Stanford University i USA och använder sig av ”deep neural networks” som har tränats på 130 000 bilder.

Studien belyser återigen utmaning för läkarkåren som använder sig av visuella metoder för att upptäcka melanom. Även om teknologin fortfarande befinner sig i ett tidigt skede så är detta den mest lovande studien i sitt slag till dags dato och det ska bli intressant att se hur AI kan förändra sjukvården i framtiden. Det är förmodligen en underdrift att säga att det föreligger en rad olösta regulatoriska frågor när det kommer till AI-baserade diagnostiska verktyg, särskilt i USA. Den här typen av teknologi kan vara mycket användbar för att slussa rätt patienter till dermatologerna. Vi tror dock att läkarna kommer att fortsätta att ta de slutliga diagnostiska besluten, men mer och mer med hjälp av nya verktyg, så som Nevisense, digital dermatoskopi och kanske även AI.

Det råder ingen tvekan att framtidens vård kommer att vara mer teknikintensiv än den är idag. SciBase följer med stort intresse alla nya möjligheter för att upptäcka melanom särskilt när de, precis som våra produkter, innebär en förändring i sättet att arbeta.

Mer exponering för EIS i Tyskland

I mars medverkade SciBase på ‘Dermatologische Praxis’ i Frankenthal, en konferens för privatpraktiserande dermatologer i Tyskland. Tyskland är SciBase viktigaste marknad och Dermatologische Praxis är det mest välbesökta och därmed viktigaste eventet under året för SciBases tyska team.

Konferensprogrammet innehöll en intressant föreläsning om Nevisense och EIS-metoden som hölls av en privat dermatolog och Nevisense-användare från Kiel. Fokus för föreläsningen vad hur EIS kan hjälpa till att upptäcka melanom på ett tidigt stadium, och hur metoden kan införlivas i det rutinmässiga arbetsflödet på en klinik. Föreläsningen var mycket välbesökt och resulterade i flera försäljningar på plats.

För SciBase är dessa event mycket viktiga. De ger en unik möjlighet för oss att presentera vår produkt och att etablera kontakter med potentiella kunder. Dessutom erbjuder de en möjlighet att utvärdera nya trender och att följa utvecklingen i vår bransch, precis som diskuterats ovan.

Med vänliga hälsningar, Simon

För ytterligare information besök www.scibase.com eller kontakta:
Simon Grant, VD
Tel: +46 72 887 43 99
E-post:
simon.grant@scibase.com  

Om SciBase och Nevisense  

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer cancerdiagnostikinstrument. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning) och TGA-godkännande i Australien. Verktyget befinner sig i processen för ett godkännande av FDA i USA. Nevisense baserar på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på Nasdaq First North ("SCIB"). Avanza är Certified Adviser. Mer information finns på www.scibase.com  

Taggar:

Om oss

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer instrument för cancerdiagnostik. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning) och har även TGA-godkännande för försäljning i Australien. Verktyget befinner sig i processen för ett godkännande av FDA i USA. Nevisense baserar på en metod som kallas Electrical Impedance Spectroscopy (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. En video om Nevisense-metoden hittas på sww.scibase.se/en/the-nevisense-product. Läs mer om bolaget på www.scibase.se.

Prenumerera

Dokument & länkar