Hög aktivitet när insiders semesterplanerar

InsiderAnalys  - Juni 2010

Aktiviteten är fortsatt hög bland börsens insynspersoner. Detta visar rapporten InsiderAnalys från Scientia Fund Managament för juni.

Rapporten visar att AktivitetsIndex för juni uppgick till 146 på en skala från 0 till 200 och drygt 3 procent av börsens insynspersoner gjorde aktieaffärer under månaden. Detta är betydligt lägre än under föregående månad då aktiviteten var historiskt hög, men samtidigt högt i ett normalperspektiv.

SentimentsIndex, som visar om insynspersoner har köpt eller sålt under månaden, uppgick i juni till 110 på den 200-gradiga skalan. Indexet sjönk från föregående månad men noteringen är i linje med en normal junimånad.

TILLFÄLLIGT AVBROTT I BÖRSUPPGÅNGEN

”I maj-analysen bedömde vi att insiders mycket positiva syn till sina egna bolag indikerade en kommande börsuppgång. På grund av en förnyad global finansoro kom uppgången av sig någonstans i mitten av juni. Får man tro insiders är detta avbrott dock tillfälligt”, säger Erik Lidén, VD för Scientia.

Den fullständiga rapporten InsiderAnalys för juni finns på www.scientia.se/web/live/insideranalys.

För ytterligare information kontakta:

Erik Lidén, VD, 070-2709541, erik.liden@scientia.se

Scientia Fund Management erbjuder allmänheten och professionella aktörer fonder med metodisk förvaltning baserad på insynspersoners affärer. Scientia förvaltar idag fonden Scientia Alpha I som placerar efter offentlig information om hur insynspersoner investerar i sina egna bolag. För mer information om fondbolaget, besök gärna www.scientia.se.

Taggar:

Om oss

Scientia Fund Management erbjuder allmänheten och professionella aktörer fonder med metodisk förvaltning baserad på insynspersoners affärer. Scientia förvaltar idag fonden Scientia Alpha I som baseras på en placeringsmodell som investerar efter offentlig information om hur insynspersoner dvs. ledande befattningshavare och ägare, investerar i sina egna bolag. Placeringsmodellen har utvecklats under 2005-2008 och bygger på den största studien som har gjorts utanför USA på området. Fonden investerar i svenska noterade aktier med god likviditet samt råvaruderivat som en del i placeringsinriktningen. Historiska simuleringar av placeringsmodellen har uppvisat en avkastning på 25 % per år efter kostnader under perioden 1994-2009 (inkl. maj) att jämföras med 10 % per år för Stockholmsbörsens avkastningsindex (SIXRX). Fonden förvaltas utmed målsättningen att uppnå högsta möjliga avkastning genom att följa insynspersoner och göra få, men rätt, placeringar. Effektiv förvaltning säkerställs genom att insynspersoner gör analysen åt förvaltarna att jämföras med traditionell fondförvaltning där samma arbete genomförs av ett analytikerteam.

Dokument & länkar