Insiderfonder når fler kunder

Göteborg den 24 april 2013

Fondbolaget Scientia Fund Management förvaltar under hela 2013 fem av sina aktivt förvaltade aktiefonder utan avgifter. Dessa fonder blir nu tillgängliga för det breda sparar-kollektivet genom ett avtal med fondplattformen Mutual Funds Exchange, MFEX.

Scientia Fund Management är ett svenskt fondbolag som har en förvaltningsmodell, InsiderModellen, som bygger på att placera efter offentlig information om hur insiders investerar i den egna aktien med sina egna pengar. Scientia har varit verksamt sedan 2009 och förvaltar idag nio fonder med ett sammanlagt kapital på 2,6 miljarder kronor.

STORT INTRESSE FÖR AVGIFTSFRIA FONDER
Den 1 januari 2013 offentliggjorde Scientia att man gör fem av sina aktivt förvaltade aktiefonder avgiftsfria under hela 2013. Erbjudandet gäller fonderna Inside Australia, Inside Canada, Inside UK, Inside USA och Inside USA Small Cap som investerar på några av världens största aktiemarknader. Australien står för 4% av det samlade börsvärdet i världen, Kanada 4%, Storbritannien 9% och USA för 53%. Som jämförelse utgör Stockholmsbörsen c:a 1 % av det samlade börsvärdet i världen.

Scientia är ensamma som svenskt fondbolag om fonder i Australien, Kanada och Storbritannien.

-       Undersökning efter undersökning visar att svenskarna sparar för mycket i svenska aktier. Att placera en del av kapitalet i Australien, Kanada, Storbritannien och USA borde vara självklart för svenska sparare, säger Erik Lidén VD på Scientia.

Erbjudandet har mottagits med stort intresse och totalt har fonderna attraherat ett kapital på c:a 160 miljoner kronor sedan den 1 januari 2013.

-       Idén till avgiftsfri förvaltning kom när vi funderade över hur vi skulle få det breda fondsparar-kollektivet att få upp ögonen för Scientia. Att ge spararna en hundraprocentig rabatt har visat sig vara ett lyckat recept och vi gläds över spararnas positiva respons, säger Erik Lidén.

FONDERNA HOS EN RAD VÄLKÄNDA AKTÖRER
Fram tills nu har det endast varit möjligt att investera i fonderna direkt via Scientia eller via Premiepensionssystemet. För att möjliggöra att spararna kan placera via sin pensions- eller kapitalförsäkring har Scientia arbetat hårt på att få in fonderna på någon av de större fondplattformarna. Detta arbete har nu resulterat i att fonderna från och med den 24 april kommer att finns med i utbudet hos aktörer anslutna till fondplattformen Mutual Funds Exchange, MFEX.

-       Detta är mycket goda nyheter särskilt för alla de kunder som har önskat ta del av den absolut billigaste placeringen de kan få på dessa marknader i sitt vanliga fondsparande, säger Erik Lidén

Till fondplattformen MFEX finns några av de största aktörerna i Sverige anslutna, exempelvis Handelsbanken, Danske Bank, Nordea, Max Matthiessen, Carnegie och Fondmarknaden.

För mer information kontakta:

Erik Lidén
VD, Scientia Fund Management
070-2709541

Scientia Fund Management erbjuder fonder med metodisk förvaltning baserad på insiders affärer. För mer information om fondbolaget, besök gärna www.scientia.se.


Om kampanjen:
 • Kampanjperiod: Gäller minst t.o.m. 1 januari 2014
   
 • Fonderna kan köpas via Scientia, Pensionsmyndigheten eller vi aktörer anslutna till MFEX som exempelvis Handelsbanken, Danske Bank, Nordea, Max Matthiessen, Carnegie och Fondmarknaden
   
 • Fonderna som omfattas:
  o    Inside Australia              (PPM-kod 154369)
  o    Inside Canada                (PPM-kod 261859)
  o    Inside UK                       (PPM-kod 190199)
  o    Inside USA                     (PPM-kod 297689)
  o    Inside USA Small Cap     (PPM-kod 226027)

 • Avgifter:
  o    Fast förvaltningsavgift:     0%
  o    Rörlig förvaltningsavgift: 0%
  o    Köp- och säljavgift:     ingen

 • Beloppsgränser:
  o    För köp via Scientia: 5 000 kronor
  o    Inga maxbelopp finns

 • Kostnader som belastar handeln i fonderna, exempelvis courtage, belastar dock som vanligt fonderna
Om Scientia:
 • Grundat 2008 av bl.a. Erik Lidén
   
 • Förvaltar efter InsiderModellen, baserad på fyra års vetenskaplig forskning av grundarna
   
 • Scientia är ensamma i världen om fondförvaltning efter insiders placeringar.
   
 • Förvaltar c:a 2,6 miljarder kronor
Förvaltar 9 fonder: Inside Asia, Inside Australia, Inside Canada, Inside Sweden, Inside UK, Inside USA, Inside USA Small Cap, Positiv Pension Aktiv Global och Scientia Hedge.Taggar:

Om oss

Scientia Fund Management erbjuder allmänheten och professionella aktörer fonder med metodisk förvaltning baserad på insynspersoners affärer. Scientia förvaltar idag fonden Scientia Alpha I som baseras på en placeringsmodell som investerar efter offentlig information om hur insynspersoner dvs. ledande befattningshavare och ägare, investerar i sina egna bolag. Placeringsmodellen har utvecklats under 2005-2008 och bygger på den största studien som har gjorts utanför USA på området. Fonden investerar i svenska noterade aktier med god likviditet samt råvaruderivat som en del i placeringsinriktningen. Historiska simuleringar av placeringsmodellen har uppvisat en avkastning på 25 % per år efter kostnader under perioden 1994-2009 (inkl. maj) att jämföras med 10 % per år för Stockholmsbörsens avkastningsindex (SIXRX). Fonden förvaltas utmed målsättningen att uppnå högsta möjliga avkastning genom att följa insynspersoner och göra få, men rätt, placeringar. Effektiv förvaltning säkerställs genom att insynspersoner gör analysen åt förvaltarna att jämföras med traditionell fondförvaltning där samma arbete genomförs av ett analytikerteam.

Dokument & länkar