Insiders ser köplägen

InsiderAnalys  - juli 2011

Trots en sommarsur börs såg insiders köplägen under juli och i linje med juni fortsätter bolagens VD:ar att köpa aktier i sina egna bolag. Detta framgår av InsiderAnalys från Scientia för juli.

Rapporten avslöjar att insiders köplust i de egna bolagen under månaden befann sig på en mycket hög nivå. SentimentsIndex, som mäter i vilken utsträckning insiders köper i förhållande till vad som är normalt, uppgick under månaden till 156 på den 200-gradiga skalan där 200 anger maximal köplust. Under juni månad uppgick indexet till höga 164 och insiders köplust i de egna bolagen håller därmed i sig. Under månaden ökade 8 av börsbolagens VD:ar sina aktieinnehav.

Av rapporten framgår också att aktiviteten bland insiders under månaden var låg. AktivitetsIndex sjönk till 44 vilket dock är något över det historiska genomsnittet för junimånader. Knappt 2 procent av alla insynsregistrerade personer på Stockholmsbörsen gjorde aktieaffärer under månaden.

- Historiskt är juli den månad som har lägst aktivitet bland insiders under året. Det intressanta är att de som agerar ligger tungt på köpsidan. Dessutom köper nu VD:ar i stor utsträckning, en bild som vi även såg under juni, säger Erik Lidén, VD för Scientia Fund Management.

MÅNADENS INSIDERAKTIE – RETAIL AND BRANDS

Till månadens insideraktie utsågs mode- och accessoarbolaget Retail and Brands (RNB). Under månaden ökade bland annat bolagets VD och styrelseordförande sina innehav i bolaget. Dessutom köpte även bolagets vice VD och VD för JC, ett dotterbolag till RNB, aktier i bolaget. Köpen registrerades hos Finansinspektionen i början av juli och gjordes efter bolagets kvartalsrapport den 30 juni.

- Det intressanta är dels att köpen gjordes efter en rapport som togs emot negativt av marknaden och att de gjordes av bolagets piloter. Det brukar innebära att de ser något som marknaden har förbisett, säger Erik Lidén.

Den fullständiga rapporten InsiderAnalys för juli finns på www.scientia.se/web/live/insideranalys1.

Taggar:

Om oss

Scientia Fund Management erbjuder allmänheten och professionella aktörer fonder med metodisk förvaltning baserad på insynspersoners affärer. Scientia förvaltar idag fonden Scientia Alpha I som baseras på en placeringsmodell som investerar efter offentlig information om hur insynspersoner dvs. ledande befattningshavare och ägare, investerar i sina egna bolag. Placeringsmodellen har utvecklats under 2005-2008 och bygger på den största studien som har gjorts utanför USA på området. Fonden investerar i svenska noterade aktier med god likviditet samt råvaruderivat som en del i placeringsinriktningen. Historiska simuleringar av placeringsmodellen har uppvisat en avkastning på 25 % per år efter kostnader under perioden 1994-2009 (inkl. maj) att jämföras med 10 % per år för Stockholmsbörsens avkastningsindex (SIXRX). Fonden förvaltas utmed målsättningen att uppnå högsta möjliga avkastning genom att följa insynspersoner och göra få, men rätt, placeringar. Effektiv förvaltning säkerställs genom att insynspersoner gör analysen åt förvaltarna att jämföras med traditionell fondförvaltning där samma arbete genomförs av ett analytikerteam.

Dokument & länkar