Nya styrelseledamöter till Scientia Fund Management

Göteborg den 29 augusti 2011

Scientia Fund Management är ett fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Scientia förvaltar två fonder – Scientia Hedge och Scientia Sverige. Till fondbolagets styrelse har nu utsetts två nya ordinarie ledamöter: Staffan Gavel och Göran Axeheim. Staffan Gavel har även utsetts till styrelsens ordförande.

Staffan Gavel är född 1948 och är ci­vi­le­ko­nom från Han­dels­hög­sko­lan i Göteborg. Staffan har varit revisor på Ernst & Young under 30 år och har varit även varit VD i bolaget, då under namnet Hagström & Sillén, samt ledamot i dess styrelse. Tidigare uppdrag omfattar, bland andra, ordförande i styrelsen för Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) och för Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer (SKYREV). Han är styrelseordförande i J. W. Berg AB, KL Capital AB, KL Ventures AB, Harrys Pubar AB och Lind & Andersson Consulting AB samt styrelseledamot i Provobis Holding AB, RCL Holding AB och Interleisure AB. 

Göran Axeheim är född 1961 och är civilekonom från Högskolan i Växjö. Han var CFO och vice VD för Cardo AB 2001-2006, och innehade dessförinnan olika befattningar inom Cardo från 1990. Göran har även arbetat som revisor på Arthur Andersen under perioden 1983-1990. Han innehar idag en rad styrelseuppdrag, främst via familjekoncernen Höglandets Invest AB.

För ytterligare information kontakta:

VD Erik Lidén på 070-2709541 alt. erik.liden@scientia.se.

Scientia Fund Management erbjuder fonder med metodisk förvaltning baserad på insiders affärer. Scientia förvaltar idag fonderna Scientia Hedge och Scientia Sverige. För mer information om fondbolaget, besök gärna www.scientia.se.

Taggar:

Om oss

Scientia Fund Management erbjuder allmänheten och professionella aktörer fonder med metodisk förvaltning baserad på insynspersoners affärer. Scientia förvaltar idag fonden Scientia Alpha I som baseras på en placeringsmodell som investerar efter offentlig information om hur insynspersoner dvs. ledande befattningshavare och ägare, investerar i sina egna bolag. Placeringsmodellen har utvecklats under 2005-2008 och bygger på den största studien som har gjorts utanför USA på området. Fonden investerar i svenska noterade aktier med god likviditet samt råvaruderivat som en del i placeringsinriktningen. Historiska simuleringar av placeringsmodellen har uppvisat en avkastning på 25 % per år efter kostnader under perioden 1994-2009 (inkl. maj) att jämföras med 10 % per år för Stockholmsbörsens avkastningsindex (SIXRX). Fonden förvaltas utmed målsättningen att uppnå högsta möjliga avkastning genom att följa insynspersoner och göra få, men rätt, placeringar. Effektiv förvaltning säkerställs genom att insynspersoner gör analysen åt förvaltarna att jämföras med traditionell fondförvaltning där samma arbete genomförs av ett analytikerteam.

Dokument & länkar