Wallenstam månadens insideraktie i juni

Fastighetsbolaget Wallenstam utnämndes till månadens insideraktie av Scientia Fund Management. Detta visar rapporten InsiderAnalys för juni.

Stora köp i Wallenstams aktie har bland annat gjorts av bolagets VD, Hans Wallenstam, men även av vice VD och två styrelseledamöter under den senaste tvåmånadersperioden. Köpen var intensiva under maj med 22 köpaffärer och endast en säljaffär. Men köpen har alltså fortsatt även under juni. Under maj-juni registrerades exempelvis köp om totalt 120 000 aktier av Hans Wallenstam till ett sammanlagt värde om c:a 16 miljoner kronor.  

”Det är ovanligt att flera i ett bolags absoluta toppskikt köper samtidigt och det är naturligtvis en mycket positiv signal för bolagets aktieägare”, säger Erik Lidén, VD för Scientia Fund Management.

Den fullständiga rapporten InsiderAnalys för juni finns på www.scientia.se/web/live/insideranalys.

För ytterligare information kontakta: Erik Lidén, VD 070-2709541 erik.liden@scientia.se

Scientia Fund Management erbjuder allmänheten och professionella aktörer fonder med metodisk förvaltning baserad på insynspersoners affärer. Scientia förvaltar idag fonden Scientia Alpha I som placerar efter offentlig information om hur insynspersoner investerar i sina egna bolag. För mer information om fondbolaget, besök gärna www.scientia.se.

Taggar:

Om oss

Scientia Fund Management erbjuder allmänheten och professionella aktörer fonder med metodisk förvaltning baserad på insynspersoners affärer. Scientia förvaltar idag fonden Scientia Alpha I som baseras på en placeringsmodell som investerar efter offentlig information om hur insynspersoner dvs. ledande befattningshavare och ägare, investerar i sina egna bolag. Placeringsmodellen har utvecklats under 2005-2008 och bygger på den största studien som har gjorts utanför USA på området. Fonden investerar i svenska noterade aktier med god likviditet samt råvaruderivat som en del i placeringsinriktningen. Historiska simuleringar av placeringsmodellen har uppvisat en avkastning på 25 % per år efter kostnader under perioden 1994-2009 (inkl. maj) att jämföras med 10 % per år för Stockholmsbörsens avkastningsindex (SIXRX). Fonden förvaltas utmed målsättningen att uppnå högsta möjliga avkastning genom att följa insynspersoner och göra få, men rätt, placeringar. Effektiv förvaltning säkerställs genom att insynspersoner gör analysen åt förvaltarna att jämföras med traditionell fondförvaltning där samma arbete genomförs av ett analytikerteam.

Dokument & länkar