Seafire AB (publ):s dotterbolag Followit Sweden AB tar fransk/italiensk stororder på minst 1,5 mkr

Stockholm 2 februari 2018 kl. 08:30

Seafire AB (publ):s (”Seafire”) dotterbolag Followit Sweden AB (”Followit” eller ”Bolaget”) har valts som ensam leverantör till ett flerårigt projekt, LEMED-IBEX, i franska och italienska alperna för spårning av stenbock. Ordern uppgår till minst 1,5 mkr under 2018 och kan komma att utökas under projektet gång fram till 2020. Leveranserna kommer ske successivt under första halvan av 2018 och ordern är Bolagets största genom tiderna.

”Ordern är ett resultat av ett långvarigt samarbete med vår återförsäljare i Frankrike. Det är även en direkt följd av vår ambition att tillgodose forskare med speciallösningar som sedan har blivit permanenta funktioner i våra produkter. Att nå så många slutkunder på en gång kommer att ge ringar på vattnet även för övriga marknader.” säger Zacharias Soudah, Sales Manager på Followit. Projektet LEMED-IBEX, med nationalparker i både Frankrike och Italien, är delfinansierat av EU som en del i ALCOTRA 2014-2020 Interregionala V-A fransk-italienskaprogrammet.

”Followit har på kort tid landat de två största ordrarna i Bolagets historia vilket visar på Bolagets styrka och ger en bra start på 2018. Vi tar marknadsandelar och med pågående satsningar på utveckling kommer konkurrenskraften öka ytterligare.” säger Johan Bennarsten, VD på Followit.

Followit Sweden AB utvecklar och marknadsför system för spårning av vilda djur och boskap i affärsområdet Wildlife samt stöldskydd inom Tracking & Security. Seafire övertog Followit i december 2016 och har gjort satsningar i produktutveckling och resursförstärkning för att utveckla Bolaget.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46707495659

Denna information är sådan information som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2018 kl. 08:30

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar mogna onoterade bolag med en etablerad marknadsposition och skapar tillväxt genom aktivt ledarskap och satsningar på bland annat produkt- och tjänsteutveckling samt marknadsexpansion. Seafire fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Förvärv görs till sunda värderingar och Seafire vidareutvecklar de förvärvade bolagen med fokus på långsiktigt värdeskapande. För mer information, besök www.seafireab.com. Augment Partners AB, tel. +468 50565172 är Seafires Mentor.

Prenumerera

Dokument & länkar