Seafire AB (publ):s dotterbolag Hedén Group AB lanserar follow-focus systemet YMER för Cinema

Seafire AB (publ):s (”Seafire”) dotterbolag Hedén Group AB (”Hedén”) lanserar YMER, ett nytt trådlöst follow-focus system med världsunika och patenterade funktioner för premiumsegment inom Cinema.

Efter fem år på marknaden och med över 500 sålda system levereras de sista Hedén CARAT system och efterföljs nu av Hedén YMER. Hedén YMER, utvecklad med en helt ny teknisk plattform tillsammans med PLC Electronic Solutions i Kanada, har kvar den unika sömlösa känslan från CARAT men är förbättrad på alla övriga punkter. YMER kommer ha en av marknadens bästa prestanda vad gäller motorhastighet och responsivitet tillsammans med nya världsunika funktioner som LenSaver CalibrationTM och Manual OverrideTM. LenSaver CalibrationTM är en patentsökt funktion som skyddar filmobjektiv mot mekaniska skador orsakat av objektivmotorn, vilket är en vanligt förekommande dyr och ibland irreparabel skada på filmobjektiv.

Hedén YMER och nya objektivmotorerna LM30, marknadens lättaste vertikalmotor för gimbals och drönare, samt CM65, den digital efterföljaren till den legendariska motorn M26T, lanseras på Cine Gear Expo i Hollywood, USA, den 1 juni 2018. Hedén bygger nu orderstock för YMER och de första leveranserna av de nya produkterna sker från och med juni 2018. Under 2018 kommer sortimentet ytterligare att breddas med YMER 3 – ett kraftfullt trådlöst trekanalssystem för styrning av objektiv.

”Efter en trevande start på 2018 har volymerna återhämtat sig och med de nya unika produkterna och funktionerna är Hedén väl positionerad i premiumsegmentet inom Cinema och för att återigen ta en ledande roll i utvecklingen av branschen, säger Johan Bennarsten VD på Hedén.”

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46 707495659

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar mogna onoterade bolag med en etablerad marknadsposition och skapar tillväxt genom aktivt ledarskap och satsningar på bland annat produkt- och tjänsteutveckling samt marknadsexpansion. Seafire fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Förvärv görs till sunda värderingar och Seafire vidareutvecklar de förvärvade bolagen med fokus på långsiktigt värdeskapande. För mer information, besök www.seafireab.com. Augment Partners AB, tel. +46850565172 är Seafires Mentor.

Prenumerera

Dokument & länkar