Seafire AB (publ):s dotterbolag Hedén Group AB lanserar unikt system för styrning av fokus, iris och zoom på video- och filmkameror

Seafire AB (publ):s (”Seafire”) dotterbolag Hedén Group AB (”Hedén Group”) lanserar ett nytt kontrollsystem, Hedén VLC-2LW, för samtidig styrning av motorer för fokus och zoom/iris på filmkameror.  Produkten är en breddning av det nyligen lanserade servosystemet VLC-1L som möjliggör iris- eller zoomkontroll på Sonykameror. Hedén VLC-2LW adresserar både premiummarknaden för cinema men även frilansande filmare på grund av sin unika funktionalitet med trådlös eller trådbunden fokuskontroll och integrerad zoom/iris via kameran och kompabilitet med Hedéns övriga sortiment till marknadens samtliga tillverkare av objektiv och kameror. 

Den nya produkten är en viktig pusselbit för att erbjuda ett mångsidigt och komplett system med fokus-, iris- och zoomkontroll, trådbundet eller trådlöst, till enklare kamerasystem för frilansande filmare, ”owner operators”, men även till Hedéns etablerade kundgrupp inom cinema med höga krav på prestanda. Hedén VLC-2LW är kompatibel med Hedéns samtliga digitala motorer och den trådlösa fokuskontrollen CARAT. Under 2018 planeras V-serien utökas för att anpassas till andra kameror än Sony FS5/FS7 med Hedéns egna universella joysticks för styrning av fokus, iris och zoom för premiumtillverkarna Canons, Panasonics, ARRIs och JVCs kameror men även Sonys övriga kameror. Med ett enkelt handgrepp kan systemet anpassas till objektiv från ledande tillverkarna som till exempel Fujinon, Sigma, Canon eller Carl Zeiss.

”Hedén VLC-2LW visades för första gången upp på BandPro One World Open House i Hollywood den 7 december 2018 och rönte stort intresse. Vi ligger i framkant vad gäller utvecklingen i marknaden med ett universellt fokus-iris-zoomsystem för kundanpassade kamerasystem” säger Johan Bennarsten. Första leveranserna beräknas ske under mitten av första kvartalet 2018.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46 70 749 5659

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar mogna onoterade bolag med en etablerad marknadsposition och skapar tillväxt genom aktivt ledarskap och satsningar på bland annat produkt- och tjänsteutveckling samt marknadsexpansion. Seafire fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Förvärv görs till sunda värderingar och Seafire vidareutvecklar de förvärvade bolagen med fokus på långsiktigt värdeskapande. För mer information, besök www.seafireab.com. Augment Partners AB, tel. +46850565172 är Seafires Mentor.

Prenumerera

Dokument & länkar