Anpassning/utprovning av SealWacs Sensor nu långt framme.

SealWacs har tidigare meddelat att bolaget är igång med att anpassa sensor och larmsystem till användarnas (tillverkare av plastpåsar på rulle) processer, hos en av landets ledande plastpåstillverkare. Nu kan bolaget meddela att den fortsatta processen framskridit enligt plan.

SealWacs har sedan slutet av hösten 2017, hos en ledande svensk tillverkare av plastpåsar på rulle, varit igång med att anpassa sensor och larmsystem till tillverkarens utrustning och processer samt att genomföra utprovning för att få fram relevanta nivåer för godkända och underkända signaler från svetsen. Det är lika viktigt att systemet inte larmar vid för små avvikelser som att säkerställa att det inte missar undermåliga svetsar.

Under de senaste veckorna har ett antal seriemässiga sensorer provats ut hos tillverkaren. Samtliga sensorer fungerar enligt kravspecifikationen och repeterar signalgivning, enligt förväntningar.

Larmsystemet har testats ut och preliminära data visar att larm utlöses på rätt sätt och vid rätt tillfällen.

Vissa justeringar av infästningsanordningen för sensorn, för att bättre klara vibrationer från maskinen, ska genomföras, vilket bedöms som ett enkelt och rättframt arbete. Själva larmet ska modifieras något för att bli mer användarvänligt.

I sammanfattning har anpassning och utprovning nu kommit långt. Bolaget räknar med att inom några veckor, kunna presentera användaren ett system, med stabilare infästning för själva sensorn i produktionslinjen och en larmanordning som underlättar maskinoperatörernas arbete.

Under förutsättning att arbetet löper på i samma takt som hittills, kommer SealWacs inom kort kunna erbjuda plastpåsindustrin ett system för övervakning av svetsfogar i tillverkningen av plastpåsar på rulle.  

Mer information om SealWacs planer återfinns på bolagets nya hemsida www.sealwacs.se. Den nya hemsidan har fått en mer modern utformning än den gamla hemsidan.

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se                                                                                                                                      

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

Om oss

Sealwacs utvecklar en sensor för kvalitetskontroll av svetsfogar i tillverkningen av platspåsar på rulle.

Prenumerera

Dokument & länkar