Handelsstart i SealWacs option

SealWacs har överenskommit med AktieTorget att bolagets option till de som tecknar i den pågående nyemissionen ska tas upp till handel. Första handelsdag är bestämt till den 10 december 2015

SealWacs nyemission pågår till och med den 20 november 2015. Erbjudandet som ges i sammandrag nedan, innebär att för varje tecknad unit erhålls en aktie och en option att teckna aktier under våren 2017. Bolaget har nu överenskommit med AktieTorget att uppta optionen till handel i AktieTorgets handelssystem från och med den 10 december 2015.

ISIN-kod för Sealwacs TO 1 är SE0007704564.

Erbjudandet i sammandrag

Föreliggande Erbjudande omfattar en kapitalanskaffning på 6 000 000 kronor vid full teckning. Erbjudandet består av en nyemission riktad till allmänheten med poster om 1 000 units.

Teckningstid 2 nov 2015 – 20 nov 2015
Teckningskurs 5 kronor per unit, det vill säga 5 kronor per aktie och teckningsoptionen emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
Teckningspost 1 000 units. (5 000 kr). Var och en unit består av en aktie och en teckningsoption av serie TO 1.
Bolagsvärde före emission 11 475 075 kr
Emissionsvolym Erbjudandet omfattar högst 1 200 000 aktier och högst 1 200 000 teckningsoptioner av serie TO 1.                                      
Emissionsbelopp 6 000 000 kr
Betalning Efter besked om tilldelning

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag
Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att, för två teckningsoptioner, teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 10 kronor per aktie.

Teckningstid: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 1 april 2017- 30 juni 2017. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15:00 den 30 juni 2017. Aktier bokas ut tidigast 15 dagar därefter.

Sista dag för handel: Sista dag för handel med teckningsoptioner beräknas till den 26 juni 2017.

För ytterligare information kontakta

Sören Sandström, VD , Telefon: +46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se                                                                                                                                   

Om oss

Sealwacs utvecklar en sensor för kvalitetskontroll av svetsfogar i tillverkningen av platspåsar på rulle.

Prenumerera

Dokument & länkar