Inbjudan till investerarträff onsdagen den 18 november 2015

Göteborg Corporate Finance har nöjet att bjuda in Dig och gärna en vän under en kväll med två intressanta bolagspresentationer (läs mer på www.gcf.se).

Under kvällen får vi en presentation av SealWacs AB och Prebona AB.

www.sealwacs.se är ett företag som utvecklar och avser att marknadsintroducera sensorer för automatisk kontroll av bottensvetsen på plastpåsar. SealWacs är noterat på Aktietorget och genomför nu en nyemission. Teckningstiden håller på från den 2 november – 20 november 2015.

www.prebona.com är ett svenskt nanoteknikföretag som utvecklar och marknadsför funktionella material inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture och Nanomedicine. Prebona har blivit godkända för notering på AktieTorget och genomför nu en nyemission. Teckningstiden håller på från den 16 november – 4 december 2015.

När:               Onsdagen den 18 november 2015 kl 18:00 – 19:30, lättare förtäring efteråt
Var:               Elite Park Avenue, Kungsportsavenyn 36, Göteborg
Hur:               Anmälan genom mail: info@gcf.se, antalet platser är begränsat

Varmt välkomna!

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

Om oss

Sealwacs utvecklar en sensor för kvalitetskontroll av svetsfogar i tillverkningen av platspåsar på rulle.

Prenumerera

Dokument & länkar