Marknadsmeddelande 191/15 – Information om SealWacs teckningsoption

Första handelsdag för SealWacs teckningsoption (SEAL TO 1) som ingår i unit-erbjudandet är den 10 december 2015.

Information om teckningsoptionen:

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att, för två teckningsoptioner, teckna en ny aktie i bolaget till kurs om 10 kronor per aktie.

Kortnamn: SEAL TO 1
Värdepappersnamn: SealWacs TO 1
ISIN-kod: SE0007704564
Orderboks-id:
115949
Första handelsdag: 10 december 2015
Teckningsperiod: 1 april 2017 till och med den 30 juni 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 19 november 2015

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via

e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se

Om oss

Sealwacs utvecklar en sensor för kvalitetskontroll av svetsfogar i tillverkningen av platspåsar på rulle.