Meddelar viktigt framsteg i utvecklingsprojektet

SealWacs som utvecklar en sensor för övervakning av svetskvaliteten vid tillverkning av plastpåsar på rulle meddelar viktiga framsteg i projektet. Bolaget har nu tagit fram en fristående prototypsensor, med elektronik som är mer anpassad till industriell miljö än tidigare. I laboratoriemiljö får man nu fram signaler från svetsfogen i betydligt högre hastigheter än tidigare. Den sensor som nu finns framme fungerar utan inverkan av laboratorieinstrument och är avsedd att användas i de tester som ska genomföras i industrin inom kort.

SealWacs har tidigare meddelat att man lyckats få fram signaler från svetsfogar i laboratoriemiljö. Nu har företaget tagit fram och utvärderar en fristående prototypsensor som inte är beroende av dyra laboratorieinstrument. Försök med den test-sensor, som SealWacs nu arbetar med, kommer inom kort att genomföras i industriell miljö. Det återstår dock att säkerställa signalen i realistiska produktionsmiljöer och att förminska sensorns dimensioner samt att ta fram den seriemässiga versionen.

Utvecklingen har sedan starten följt tidsplan och budget. I Nuläget ser SealWacs inga skäl till varför lanseringen, som planeras att starta under hösten 2016, ska bli försenad

Sedan tidigare genomförs mekaniska tester och slitagetester hos en tillverkare av plastpåsar på rulle. Dessa tester som pågått ca 8 månader visar att de mekaniska lösningarna fungerar och kommer att hålla under tänkt livstid. Slitagetesterna kommer nästa vecka att utökas genom installation hos ytterligare en svensk tillverkare. Syftet är att få erfarenhet av produktion med återvunnen plast som innehåller mer föroreningar. Bland ledande tillverkare av plastpåsar på rulle, finns ett uttalat intresse att medverka i SealWacs projekt.

Det främsta problemet inom en högt automatiserad och högeffektiv industri för tillverkning av plastpåsar på rulle är höga kassationskostnader som en följd av svårigheterna att hålla en jämn och hög svetskvalitet.

SealWacs kommer att vända sig till cirka ett tiotal aktörer, som förser tusentals tillverkare inom plastpåsindustrin med svetsanläggningar och på så vis nå den internationella marknaden.

För ytterligare information kontakta

Sören Sandström, VD , Telefon: +46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se                                                                    

Om oss

Sealwacs utvecklar en sensor för kvalitetskontroll av svetsfogar i tillverkningen av platspåsar på rulle.

Prenumerera

Dokument & länkar