SealWacs installation och utprovning

SealWacs har i nyhetsbrev, den 3 januari, informerat om att installationen av SealWacs Sensor fått skjutas upp. Vid de besök som genomförts hos kunden i januari visade det sig att kunden inte hunnit genomföra de förberedelser som var nödvändiga för installationen. De produktionslinjer som är tänkbara för den första installationen av ett sensorsystem är för närvarande helt ockuperade av annan verksamhet.

SealWacs kan nu meddela att bolaget är igång med utprovning hos ytterligare en ledande svensk tillverkare av plastpåsar på rulle.

Arbetet med att anpassa sensor och larmsystem till tillverkarens utrustning, processer och styrsystem samt utprovning för att få fram relevanta nivåer för godkända och underkända signaler från svetsen har sedan en tid tillbaka pågått hos ytterligare en ledande svensk tillverkare av plastpåsar på rulle. De resultat som hittills framkommit har givit god vägledning och ger Bolaget anledning att skyndsamt genomföra det fortsatta arbetet.

Den pågående provningsverksamheten har inte föregåtts av tecknandet av ett kommersiellt avtal. Strategin är istället att tillsammans med tillverkaren anpassa sensorn till produktionsprocessen och prova ut när systemet ska larma och sen visa på systemets möjligheter att minska kassationsmängderna. Först därefter blir det aktuellt att förhandla om ett kommersiellt avtal.

SealWacs kan i nuläget inte ge några klara besked om när installation och utprovning kan fortsätta hos den kund som sedan tidigare tecknat ett kommersiellt avtal. Det beror helt och hållet på när kunden har möjlighet att avsätta tid och frigöra en lämplig produktionslinje för ändamålet. I nuläget är det inte möjligt för kunden att avsätta de för projektet nödvändiga resurserna. Frågan kommer att diskuteras med kunden inom en snar framtid.

Med tanke på nödvändigheten av att integrera sensorn med kundernas produktionsprocesser och styrsystem och att det arbetet framskridit väl hos den andra ledande plastpåstillverkaren, är det fördelaktigt att prioritera att bli klara med utprovningen hos denne. Fortsätter anpassningsarbetet att falla väl ut, kommer det att avsevärt underlätta framtida installationer och då behöver inte stora resurser tas i anspråk hos framtida kunder. Under förutsättning att arbetet löper på i samma takt som hittills, kommer SealWacs kunna erbjuda plastpåsindustrin ett komplett system för övervakning av svetsfogar inom två till tre månader.  

Mer information om SealWacs planer återfinns på bolagets nya hemsida www.sealwacs.se. Den nya hemsidan har fått en mer modern utformning än den gamla hemsidan.

Denna information är sådan information som SealWacs AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2018. 

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se                                                                                                                                      

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

Om oss

Sealwacs utvecklar en sensor för kvalitetskontroll av svetsfogar i tillverkningen av platspåsar på rulle.

Prenumerera

Dokument & länkar