SealWacs meddelar fortsatta framsteg i utvecklingsprojektet

SealWacs har tidigare meddelat att man tagit fram en fristående prototyp av den sensor som är under utveckling. I laboratoriemiljö har bolaget fått fram signaler från svetsfogen i betydligt högre hastigheter än tidigare. Nu meddelar bolaget att man har framme en sensor som lever upp till kravspecifikationen med avseende på såväl stabilitet som signal-brusförhållanden. Den klarar dessutom att fånga signalen från olika material som kan tänkas användas i tillverkningen av plastpåsar och sopsäckar.

SealWacs meddelar att företaget har lyckats utveckla en sensor som klarar att få fram en stabil högupplöst signal. Det betyder att en av de svåraste tekniska utmaningarna därigenom är lösta. Bolaget arbetar nu målinriktat med att ytterligare öka hastigheten i sensorn. Målet är att man inom kort ska klara även de högsta hastigheterna som krävs i produktionen av plastpåsar på rulle.

Det återstår även att konstruera den slutliga sensorn måttsatt på rätt sätt och att fastställa ett antal tekniska gränsvärden. Bland annat måste man välja vilken typ av utsignal som ska levereras till användarna. Utsignalen måste utformas så att det blir enkelt och rättframt för tillverkarna att anpassa sina rutiner för styrning av tillverkningsprocessen. En del arbete återstår med andra ord innan en lanseringsbar sensor finns framme men det råder inte längre någon tvekan om att SealWacs sensor kommer att kunna säkerställa kvaliteten på svetsfogarna vid tillverkning av flertalet olika typer av plastpåsar på rulle.

Utvärderingen av sensorn i industriell miljö har fördröjts cirka två månader som en följd av försenade komponentleveranser. Bolaget ser emellertid inte att dessa förseningar ska innebära att tidsplanen för lansering av produkten under hösten 2016, ska behöva påverkas mer än högst marginellt.

Sedan mer än 10 månader genomförs mekaniska tester och slitagetester hos en tillverkare av plastpåsar på rulle, som visar att de mekaniska lösningarna fungerar och kommer att hålla under tänkt livstid. Bland ledande tillverkare av plastpåsar på rulle, finns ett uttalat intresse att medverka i SealWacs projekt.

Det främsta problemet inom en högt automatiserad och högeffektiv industri för tillverkning av plastpåsar på rulle är höga kassationskostnader som en följd av svårigheterna att hålla en jämn och hög svetskvalitet.

SealWacs kommer att vända sig till cirka ett tiotal aktörer, som förser tusentals tillverkare inom plastpåsindustrin med svetsanläggningar och på så vis nå den internationella marknaden.

För ytterligare information kontakta

Sören Sandström, VD , Telefon: +46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se                                                                                                                                      

Sören Sandström, VD , Telefon: +46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se                                                                                                                                      

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: +46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

Om oss

Sealwacs utvecklar en sensor för kvalitetskontroll av svetsfogar i tillverkningen av platspåsar på rulle.

Prenumerera

Dokument & länkar