SealWacs säljer den första installationen av SealWacs Sensor

SealWacs meddelar att bolaget genomfört försäljning av den första installationen av SealWacs Sensor till svensk tillverkare av plastpåsar på rulle.

Bolaget har tidigare meddelat att lyckade tester genomförts ute i industrin, vilka visat att den sensor bolaget utvecklat under de senaste två åren, fångar signalerna från svetsen tillräckligt snabbt och med tillräcklig noggrannhet, även i industriell miljö. Nyligen meddelade bolaget att lansering inletts på den svenska marknaden. Nu har den första av de ledande tillverkarna i Sverige tecknat avtal om köp av installation av en sensor för en produktionslinje.

SealWacs meddelar att företaget idag tecknat order om leverans av SealWacs Sensor i en produktionslinje hos en av landets ledande tillverkare av plastpåsar på rulle. SealWacs sensor kommer att monteras direkt i produktionslinjen för övervakning av svetskvaliteten i realtid. Det kommer att innebära att tillverkaren får ett omedelbart larm när svetsprocessen inte längre fungerar tillfredställande. Genom det kan tiden för produktionsstopp liksom utredningsarbete, kassationshantering och omgörning minimeras. Om produktionen av plastpåsar på rulle övervakas med hjälp av SealWacs sensor, kommer höga kassationskostnader på grund av undermåliga bottensvetsar, minska avsevärt.

Av konkurrensskäl vill köparen förbli anonym tills vidare. Det går i dagsläget inte att uttala sig om vad affären är värd i ekonomiska termer, eftersom köparen enligt avtal ska kompenseras för en motprestation. Enligt avtalet ska köparen utvärdera sensorn och ge SealWacs nödvändig feedback på funktionen samt ge råd beträffande hur man önskar att presentationsformatet och datalagring ska utformas i framtida versioner av sensorn. Processen med att CE-märka produkten pågår och kommer att vara klar innan installation företas. Bolaget räknar med att kunna leverera inom cirka en månad efter tecknande av order. SealWacs kommer att genomföra utbildning av ett produktionsteam hos köparen i samband med installation.

För ytterligare information kontakta
Sören Sandström, VD , Telefon: +46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se        

Denna information är sådan information som SealWacs AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2017.

                                                                                                                            

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen
Tel: +46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

Om oss

Sealwacs utvecklar en sensor för kvalitetskontroll av svetsfogar i tillverkningen av platspåsar på rulle.

Prenumerera

Dokument & länkar