SEAMLESS INLEDER FÖRBEREDELSEARBETET INFÖR EN SÄRNOTERING AV DOTTERBOLAGET SEAMLESS DISTRIBUTION SYSTEMS

Styrelsen för Seamless Distribution AB har beslutat att inleda förberedelsearbetet inför en särnotering av dotterbolaget Seamless Distribution Systems AB (SDS) på NASDAQ First North. Beslutet har fattats med stöd av det avyttringsmandat som årsstämman den 20 april 2017 gav styrelsen.

”Bakgrunden till uppdelningen är att dels synliggöra de värden som de båda bolagen bär samt bättre möjliggöra för respektive bolag att leverera på sina långsiktiga mål”, säger VD Peter Fredell.

Styrelsen för Seamless Distribution AB ser mycket positivt på SDS verksamhet och framtida utvecklingsmöjligheter och avsikten är att Seamless Distribution AB, vid en särnotering av SDS, ska kvarstå som en minoritetsägare i SDS. En särnotering av SDS kommer ske vid en tidpunkt som bedöms fördelaktig och som korresponderar mot den noteringsprocess som gäller för First North.

ABG Sundal Collier och DNB Markets har utsetts till finansiella rådgivare i samband med särnoteringen av SDS.

Om Seamless

Seamless, en av världens ledande leverantörer av betalsystem för mobiltelefoner. Grundat 2001 och verksamt i 35 länder hanterar Seamless årligen över 5,3 miljarder transaktioner genom 675 000 aktiva försäljningsställen. Seamless har tre affärsområden; transaktionsväxeln, teknikleverantör för distribution av e-produkter samt tillhandahåller den mobila betalningsplattformen Seqr. Seamless handlas på Nasdaq OMX Stockholm, www.seamless.se

För ytterligare information, kontakta:

Martin Larsson , Head of Treasury & Investor Relations ,  +46 707 22 56 65

Denna information är sådan information som Seamless Distribution AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2017 kl. 08.50 CET. 

Seamless Distribution AB, Box 6234, 102 34 Stockholm | Visiting address: St Eriksgatan 121 D | Org. no: 556610-2660 Phone: 08-564 878 00 | Fax: 08-564 878 23 |  www.seamless.se  

Prenumerera

Dokument & länkar