Delårsrapport april - juni 2011

April - juni
•    Intäkterna uppgår till 4,4 MSEK (4,7).
•    Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) är -5,6 MSEK (-6,4).
•    Resultatet före och efter skatt är -7,1 MSEK (-8,5).

Januari – juni
•    Intäkterna uppgår till 6,4 MSEK (6,4).
•    Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) är -11,9 MSEK (-12,9).
•    Resultatet före och efter skatt är -15,0 MSEK (-17,3).

Väsentliga händelser under april - juni
•    Seanet driftsatte M/S SNAV Lazio.
•    Seanet och Top Connect etablerade ett strategiskt partnerskap för billigare mobiltelefoni till sjöss.
•    Seanet fick ett kapitaltillskott om 15 MSEK genom lån från bolagets större ägare.
•    Seanet slöt ett avtal med Moby Lines angående internetaccess till havs.
•    Seanet driftsatte GSM-system på ett kryssningsfartyg som erhållits från partnerskapet med  Marlink.

Väsentliga händelser efter periodens slut
•    Seanet har förstärkt bolaget genom att anställa ytterligare en säljare.

För ytterligare information:
Viesturs Vucins, VD, tel. +46 8 599 00 300
Stephan Dahlström, CFO, tel. +46 8 599 00 300
Besök även www.seanet.se

Seanet är en global telekomoperatör till sjöss. Seanet installerar och driftsätter mobiltelefoni samt bredband ombord på färje-, kryssnings- och handelsfartyg. Seanet Maritime Communications AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant är Mangold Fondkommission (tel. +46 8 503 015 50)

Om oss

Seanet är en global telekom operatör till sjöss. Seanet levererar mobiltelefoni-tjänster samt bredband ombord på färje-, kryssnings- och handelsfartyg. Seanet Maritime Communications AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.Besök även www.seanet.se

Dokument & länkar