Nyhetsbrev

Bäste aktieägare,
Här kommer SeaNets nyhetsbrev. Vår ambition är att distribuera nyhetsbrevet 6 gånger per år. Detta inledande nummer är extra fylligt. Innehållet kommer att bestå av uppdateringar om SeaNet som företag, verksamheten och utveckling i stort. Detta nyhetsbrev behandlar översiktligt händelser som ägt rum efter det att företaget listades på First North i juni 2007.

SeaNet i korthet och organisation
Under sommaren och fortsatt under hösten har SeaNet prioriterat försäljning samt utveckling av produktportfölj och projekt. Organisationen förändras nu från projektorienterat (bolagsbyggande) till en mer operativ struktur med definierade affärsområden. Dessa är GSM, VSAT och Access produkter.

Förutom Anders Gynning (tidigare Telenor, Stratos/Plenexis) som tillträdde rollen som försäljningschef i våras, har SeaNet under perioden förstärkt organisationen med Ulf Krohn, Stephan Dahlström och Pontus Berg. Ulf innehar tjänsten som affärsområdes och produktionschef för produkten C-Max, SeaNets stabiliserande VSAT-antenn, Stephan är CFO med erfarenhet från snabbväxande IT företag. Pontus som närmast kommer från 3G operatören 3, är jurist och affärsutvecklare med specialistkunskap inom Telekom. Totalt har
SeaNet per den 19 oktober 18 medarbetare och ytterligare en person, Boris Poscic, ansluter per den 1:a november som utesäljare för affärsområdet VSAT. Boris kommer efter ett antal framgångsrika år som region ansvarig säljare på AudioDev. Vi kommer fortsatt att rekrytera med tungvikten på motivation och kompetens.

Under augusti - september genomförde SeaNet en flytt från kontoret på Täbyvägen till Antennvägen i Arninge. Fastigheten, som byggdes för antennföretaget Allgon och ritades av arkitektbyrån Gert Wingårdh, är synnerligen lämplig för både drift, utveckling av produkter och tjänster. Denna
verksamhet sker nu i direkt anslutning till ledning, försäljning och administration.
SeaNet kommer under vintern 07/08 bjuda in aktieägare till en ägarträff med informationsgivning och en förevisning av verksamheten.

Om oss

Seanet är en global telekom operatör till sjöss. Seanet levererar mobiltelefoni-tjänster samt bredband ombord på färje-, kryssnings- och handelsfartyg. Seanet Maritime Communications AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.Besök även www.seanet.se

Prenumerera

Dokument & länkar