SeaNet blir Sveriges femte GSM operatör

SeaNet, listat på First North, har erhållit internationell operatörsstatus för GSM genom att bli fullvärdig medlem av GSM Association. SeaNet blev tidigare i år telekomoperatör genom upptagande i ITU, International Telecom Union, det första steget till att bli GSM operatör. Medlemskapet i GSM Association innebär att SeaNet nu kan agera som en internationell oberoende operatör.

Baskravet för medlemskap är att inneha förmågan att autonomt handha GSM-tjänster. SeaNet innehar den förmågan och kan även agera oberoende från andra partneroperatörer. Medlemskapet tillåter SeaNet att komplettera existerande tjänster från partneroperatörer. En effekt av den nu erhållna operatörsstatusen är att SeaNet nu i snabbare takt kan utöka antalet roamingavtal.

– Då GSM är en global standard inom mobil kommunikation är den icke geografiska licensen vi fått oerhörd viktig. Nätet kan nu flytta med användarna. Medlemskapet tillåter oss även att utveckla och skapa GSM täckning på svårtillgängliga platser, inte bara marina tillämpningar. Tillsammans med våra möjligheter inom satellittjänster kan vi nu erbjuda GSM tjänster vart som helst i världen, säger Mikael Reichel, VD för SeaNet.

Om oss

Seanet är en global telekom operatör till sjöss. Seanet levererar mobiltelefoni-tjänster samt bredband ombord på färje-, kryssnings- och handelsfartyg. Seanet Maritime Communications AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.Besök även www.seanet.se

Dokument & länkar